Przestrzenne planowanie w TP

Za 66 mln zł ComputerLand wdroży w Telekomunikacji Polskiej system GeoMarketing.CL. Rozwiazanie ma pomóc operatorowi różnicować ofertę dla klientów w zależności od rejonu. Wdrażana platforma będzie współpracować z innymi systemami w TPSA jak hurtownie danych czy CRM.

Zadaniem systemu GeoMarketing.CL jest zbieranie informacji na temat podaży i popytu na usługi operatora pod względem przestrzennym oraz agregacja ich np. z danymi statystycznymi czy demograficznymi. W efekcie wspomaga to proces podejmowania decyzji i może zaowocować np. zmniejszeniem wskaźnika rezygnacji klientów (churn). Wdrażany system ma zapewnić właściwą komunikację w TPSA pomiędzy pionem Sieci oraz pionem Klientów. W ubiegłym roku GeoMarketing.CL został uruchomiony w Warszawie i okolicach.

Wraz z rozbudową systemu paszportyzacji (umowa z 2002 r. o wartości ok. 200 mln zł, nowa platforma zostanie zaimplementowana w większych aglomeracjach Polski. CL jako podwykonawca SchlumbergSema wdraża system Oracle Financials za ok. 100 mln zł.

Zobacz również:


TOP 200