Przestrzeń w komputerze

Jason MacKenzie intesyfikuje działania dla wzmocnienia oferty systemów informacji przestrzennej dla przedsiębiorstw energetycznych.

Jason MacKenzie intesyfikuje działania dla wzmocnienia oferty systemów informacji przestrzennej dla przedsiębiorstw energetycznych.

Jason MacKenzie (JMK) z Łodzi zamierza rozszerzać działalność w zakresie projektowania i realizacji systemów informacji przestrzennej GIS. JMK kieruje swoją ofertę głównie do klientów z sektorów usług komunalnych oraz administracji i samorządu lokalnego.

Mapa miasta

"Mamy gotowe rozwiązania dla urzędów miasta, kompleksowe systemy ewidencjonowania gruntów, infrastruktury technicznej, wspomagające proces planowania przestrzennego" - mówi Marcin Ozurkiewicz, dyrektor ds. rynku administracji i samorządu lokalnego. Taki system funkcjonuje w powiecie zgierskim (woj. łódzkie), umożliwiając gminom dostęp do serwera znajdującego się w siedzibie powiatu i pobieranie stamtąd danych dotyczących ewidencji gruntów. Podobne rozwiązanie działa w Łodzi, integrując Miejski Ośrodek Informacji Geodezyjnej i Kartograficznej i pozostałe jednostki administracyjne miasta.

Od roku Jason MacKenzie opracowuje system Lodgis, który ma służyć do lokalizacji (z dokładnością do metra) wszystkich posesji w mieście i przebiegu ulic. "Mają się na to nałożyć inne warstwy tematyczne, np. układu kanalizacji wodociągowej czy gazowej" - tłumaczą przedstawiciele producenta. Dostęp do danych będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej.

GIS energetyczny

JMK próbuje zainteresować systemami informacji przestrzennej również zakłady energetyczne. "Od czterech lat pracujemy nad pozyskaniem tego rynku. Barierą nie jest ani aplikacja, ani sposób wdrożenia, lecz problemy organizacyjne i kosztowe związane z pozyskaniem danych w przypadku tak różnorodnej infrastruktury" - mówi Robert Kaźmierczak, dyrektor ds. rynku usług komunalnych. Pierwszym klientem poznańskiego producenta tej branży jest zakład energetyczny w Gdyni (Gdańska Kompania Energetyczna). Od dwóch lat zbierane są dane - mapy analogowe (zazwyczaj w skali 1:500), zdjęcia lotnicze i satelitarne, które następnie przetwarzane są do postaci cyfrowej i wiązane ze strukturą informacyjną bazy danych. Mapy układu linii energetycznych są łączone z informacjami dotyczącymi np. ilości i jakości linii energetycznych czy przerw w ich działaniu. "Naszym zdaniem, systemy GIS są przydatne w każdego rodzaju przedsiębiorstwach oferujących usługi komunalne. Rozwiązania tego typu ułatwiają zarządzanie pracami eksploatacyjnymi czy remontowymi. Umożliwiają precyzyjne zlokalizowanie źródła awarii i objętych nią terenów. Sądzimy, że ten rynek będzie rozwijał się najszybciej" - przekonuje Robert Kaźmierczak.