Przestoje wynikające z problemów w działaniu IT kosztują miliardy euro

Straty ponoszone przez europejskie firmy w wyniku przestojów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem środowiska informatycznego sięgają 17 mld euro rocznie.

Z analiz przeprowadzonych na zlecenie firmy CA Technologies wynika, że przypadające na jedną, zatrudniającą ponad 50 osób firmę przestoje wynikające z wadliwego działania rozwiązań teleinformatycznych trwają łącznie ok. 14 godzin w skali roku. Statystycznie kolejne 9 godzin w roku zajmuje przywracanie danych i pełnej sprawności organizacji. Zdaniem ekspertów w skali całej Unii Europejskiej przekłada się to straty rzędu 17 mld euro. Wartość ta stanowi ok. 13,5 proc. wspólnotowego budżetu. Dla porównania warto dodać, że sumaryczna wysokość strat powodowanych przez nieprawidłowe funkcjonowanie korporacyjnych systemów IT w amerykańskich firmach wynosi w przeliczeniu ok. 20 mld euro.

Z przeprowadzonych badań wynika, że największe straty wynikające z nieprawidłowego działania infrastruktury IT ponoszą firmy z Francji i Niemiec. Najmniejsze koszty tego typu problemów przypadają natomiast na Wielką Brytanię i Włochy. Zdaniem analityków rozbieżności te wynikają m.in. z różnego stopnia popularyzacji systemów zintegrowanych w poszczególnych krajach. Autorzy raportu podkreślają, że problemy związane z funkcjonowaniem IT w firmach wykorzystujących w swojej działalności systemy klasy ERP generują znacząco wyższe straty, niż w organizacjach, które nie korzystają z rozwiązań charakteryzujących się dużym stopniem integracji.

Czytaj też:

Większość pracowników kradnie dane od pracodawców

Firmy tracą miliardy na nieużywanym, ale wciąż utrzymywanym oprogramowaniu

Kto, jeśli nie dział IT odpowiada za bezpieczeństwo danych?

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200