Przesiadka na nową platformę

Mijający rok to dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku rewolucja technologiczna związana z wymianą platformy bazodanowej, sprzętowej i wdrożeniem nowego systemu bankowego.

Mijający rok to dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku rewolucja technologiczna związana z wymianą platformy bazodanowej, sprzętowej i wdrożeniem nowego systemu bankowego.

W Polsce działa około 300 banków spółdzielczych, na różnym poziomie rozwoju, z różnymi produktami i zasięgiem działania. Gospodarczy Bank Spółdzielczy (GBS) w Barlinku znajduje się w pierwszej ich dziesiątce i ma ambicje konkurować z bankami komercyjnymi. "Jeśli chodzi o IT, to jesteśmy w okresie wzmożonego działania, które zapoczątkowała decyzja zarządu o zmianie platformy bazodanowej na Oracle i przejściu na serwery Unix" - mówi Roland Węgrzynowski, kierownik Zespołu Teleinformatyki w GBS.

Wymuszona migracja

6 mln zł

to wartość tegorocznych projektów związanych z informatyzacją Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

Bank do niedawna używał systemu Comnetbank firmy Epsilio, wchłoniętej przed laty przez Asseco Poland. Nowy właściciel tego rozwiązania zdecydował o powolnym "wygaszaniu" większości przejętych rozwiązań - w tym Comnetbanku - z wyjątkiem własnego systemu bankowego defbank. "Comnetbank nie był już rozwijany na satysfakcjonującym nas poziomie, a w 2008 r. Asseco Poland wstrzymuje wsparcie dla tego systemu. Doszły do tego ubiegłoroczne problemy z bazą danych Pervasive, z której korzysta Comnetbank. W Polsce nie ma osób, które mogły nam udzielić pomocy, a ze Stanów Zjednoczonych wsparcia nie otrzymaliśmy" - wspomina Roland Węgrzynowski. "Zdecydowaliśmy się więc na migrację do defbank Pro BS" - dodaje.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku z Comnetbanku korzystał przez ostatnie cztery lata. Ostatnia jego wersja działała na Linuxie, a po stronie użytkownika zainstalowane były terminale. Pod tym względem dla nich nic się właściwie nie zmieniło - korzystają z tych samych mechanizmów i narzędzi. Bank mógł jednak wdrożyć - w ramach procesu migracji do defbank Pro BS - wiele funkcjonalności niedostępnych w poprzednim systemie, o które - ze względu na wygaszanie Comnetbanku - GBS nie mógł się doprosić od dostawcy. Podobnie jest w przypadku bankowości internetowej. Nowy system daje klientom więcej możliwości.

"Założyliśmy, że co roku będziemy przeznaczali na zmiany systemu i dokładanie nowych funkcjonalności 100 tys. zł" - mówi Roland Węgrzynowski. "Asseco Poland ma specyficzny program partnerski dla klientów. Jeśli mamy jakiś pomysł, to sponsorujemy go, zlecając wykonanie Asseco. Jeśli jednak firma ta sprzeda nasz pomysł innym bankom spółdzielczym, to dzieli się z nami przychodami" - opowiada.

Dodatkowe korzyści

Przesiadka na nową platformę

Roland Węgrzynowski, kierownik Zespołu Teleinformatyki w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku

W listopadzie 2006 r. zapadła decyzja o zmianie systemu. Zarząd zdecydował, że wdrożona zostanie wersja działająca na bazie Oracle, mimo że jest ona droższa od podstawowej. W ten sposób jednak bank chciał się przygotować do kolejnej migracji, zaplanowanej za cztery lata, a dotyczącej przejścia na system defbank3000. Ma być to już wersja w pełni "okienkowa" i w całości stworzona w narzędziach Oracle. W ramach umowy na wdrożenie defbank Pro BS, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku ma zagwarantowaną łatwiejszą migrację.

Kolejną korzyścią z wybrania wersji na Oracle było jednoczesne wdrożenie hurtowni danych. Dostępna jest ona jedynie w przypadku wybrania tej platformy bazodanowej. "Fizycznie zmiany głównego systemu dokonaliśmy w długi weekend majowy. Na przełomie maja i czerwca rozpoczęliśmy zaś wdrożenie hurtowni danych. Ten projekt także jest już właściwie zakończony. Dogrywamy jedynie ostatnią część raportów" - mówi Roland Węgrzynowski.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku mógł teoretycznie zdecydować się na outsourcing głównego systemu. Spółdzielcza Grupa Bankowa - zrzeszenie banków spółdzielczych, do którego należy GBS - postanowiło wdrożyć defbank 3000 i udostępniać go bankom zrzeszonym. Kierownictwo banku uznało jednak, że GBS ten jest zbyt duży i lepiej będzie tego dokonać we własnym zakresie. Zasięg działania banku w Barlinku to północ województwa lubuskiego i całe województwo zachodniopomorskie.

Rozwój e-usług

Bank w Barlinku, po zakończeniu projektów związanych z migracją do nowej platformy i systemu bankowego, zamierza dokończyć projekt wdrożenia, na użytek wewnętrzny, infrastruktury klucza publicznego PKI. System wdrażany jest przy współpracy ze szczecińskim Unizeto. Obecnie e-podpis stosowany jest w poczcie. Docelowo obejmie także system obiegu dokumentów. Dodatkowa korzyść z wdrożenia PKI to zaspokojenie potrzeb instytucji zewnętrznych, jak ZUS i Ministerstwo Finansów, które coraz częściej wymagają podpisu kwalifikowanego w wymianie dokumentów.

Niewykluczone, że niedługo e-podpis stosować będą także klienci banku w Barlinku, którzy od 10 już lat stosują karty mikroprocesorowe. Obecnie aktywnych jest 11 tys. kart pracujących w systemie Oskar. Korzyścią z ich wdrożenia było ograniczenie kolejek. Klient - dzięki karcie i udostępnionemu terminalowi - sam może dokonać przelewu, zasilić gotówką kartę płatniczą czy wydrukować wyciąg. Bank rozbudowuje także własną sieć punktów POS. "Można by się dziwić, czemu klienci mieliby korzystać z naszej sieci, a nie jednej z ogólnopolskich. Jednak 80% transakcji dokonuje się lokalnie, niedaleko miejsca zamieszkania, więc taki projekt ma jak najbardziej rację bytu" - konkluduje Roland Węgrzynowski.


TOP 200