Przepis na innowacyjność

W jaki sposób firma może stać się bardziej innowacyjna? Eksperci z Sirota Survey Intelligence opracowali pięć kroków, które można wykorzystać w budowaniu kultury wspierającej kreatywność, współpracę, skłonność do podejmowania ryzyka i innowacyjność.

1. Jasny koncept - każda próba zbudowania kultury innowacji musi zaczynać się od jasnego zrozumienia koncepcji. Dla niektórych liderów innowacja jest pojęciem abstrakcyjnym i słowem mocno przereklamowanym, kolejnym terminem, który wiele obiecuje i niczego nie przynosi. Często dzieje się tak, ponieważ niektórzy liderzy nie zdają sobie sprawy, że innowacja to coś więcej niż efekt "burzy mózgów".

Baregheh, Rowley i Sambrook w 2009 roku zdefiniowali innowację jako "wielostopniowy proces, w którym organizacje transformują idee w nowe bądź ulepszone produkty, usługi czy procesy. Efekty innowacji mają wyprzedać inne produkty, konkurować i wyróżniać się na swoich rynkach. W sercu definicji innowacji jest punkt praktyczny - innowacje przynoszą rezultaty finansowe.

Zobacz również:

  • Słuchawki do pracy zdalnej - na te elementy warto zwrócić uwagę

Proces wprowadzania innowacji jest zazwyczaj postrzegany jako pięciostopniowy postęp, który zaczyna się od stworzenia idei, przechodzi w definicję procesu, rozwiązanie problemu, a następnie w projekt i realizację. Finałowym stadium jest marketing lub komercjalizacja nowego produktu czy usługi. Bez jasności koncepcji i planu działania, menedżerom może być trudno uwierzyć w sens pracy nad innowacyjnym pomysłem.

Warto zadać sobie kilka pytań:

- Co innowacja oznacza dla naszej organizacji?

- Czy mamy dobrze zdefiniowaną strategię innowacji?

- Czy liderzy, menedżerowie, pracownicy jasno rozumieją tę strategię i swoją rolę w jej realizowaniu?

- Czy mamy plan wprowadzania innowacji, który pomaga liderom, menedżerom i pracownikom zrozumieć fazy procesu wprowadzania innowacji?

2. Wykorzystanie wiedzy ekspertów. Akademicy i praktycy studiują kwestie związane z innowacjami od dziesięcioleci. Liczba teorii, modeli, artykułów, książek i badań jest ogromna. Można wyróżnić trzy główne punkty.

Innowacja wymaga wspierającego środowiska. Pracownicy aby nadążać za nowymi ideami powinni czuć, że pracują w otoczeniu, które zachęca i ceni kreatywność, podejmowanie ryzyka i nieszablonowe myślenie. Liderzy mogą kreować to środowisko poprzez:

- Jasne komunikowanie strategii firmy w dziedzinie innowacyjności

- Rozpoznawanie i nagradzanie nowych idei, wysiłków i inwencji

- Dopuszczanie a nawet nagradzanie twórczych błędów

- Zapewnianie pracownikom czasu i zasobów, pozwalających na innowacyjne działania.

Stymulująca praca prowadzi do kreatywnych pomysłów. Gdy pracownicy lubią swoją pracę, odnajdują w niej wyzwania intelektualne i mają dużą dozę niezależności, rośnie prawdopodobieństwo, że wpadną na przełomowe pomysły. Nuda rzadko prowadzi do odkryć.

Stres szkodzi innowacji. Nadmierne obciążenie pracą, presja, niejasne oczekiwania, brak równowagi między życiem zawodowym i osobistym, mogą sprawić, że pracownicy czują się przytłoczeni i wyczerpani. Badanie pokazuje, że stres zmniejsza kreatywność i skłonność do wprowadzania innowacji.

3. Ocena aktualnej kultury. Z jasną definicją i podstawowym rozumieniem teorii innowacji, firma jest gotowa na kolejny krok: samoocenę.

W jakim stopniu pracownicy czują się zachęceni do rozwijania nowych pomysłów i zmieniania ich w nowe produkty i usługi? Czy mają czas, zasoby, informacje i możliwości wprowadzania strategii innowacji w życie? Czy obawiają się podjęcia ryzyka?

4. Określenie, co przynosi innowację w organizacji. Modele teoretyczne i porady ekspertów są pomocne, ale budowanie kultury innowacji wymaga lokalnej wiedzy i głębokiego zrozumienia postaw pracowników, codziennych wyzwań i wewnętrznej dynamiki organizacji.

5. Wszyscy są zaangażowani. Kreowanie kultury innowacji wymaga wysiłku całej firmy. Każdy ma tu swoją rolę. Liderzy powinni wyznaczyć kontekst i upewnić się, że strategia innowacji jest jasna, atrakcyjna i zrozumiała. Menedżerowie średniego szczebla powinni dawać codzienne wsparcie i pomagać rozkwitać kreatywności. Pracownicy powinni dzielić się swoimi najlepszymi, najbardziej błyskotliwymi pomysłami. Dział HR powinien sprawić, aby kultura, klimat, styl zarządzania organizacją sprzyjały innowacji.

Więcej na ten temat:

CIO a innowacja - ścieżką interdyscyplinarności i intuicji

Kręta droga do innowacji

Od idei do innowacji

Innowacje - twórczość i dyscyplina

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200