Przepis na firmową innowacyjność

W jaki sposób firma może stać się bardziej innowacyjna? Receptę na zbudowanie kultury wspierającej kreatywność przedstawia firma analityczna Sirota Survey Intelligence.

Eksperci z Sirota Survey Intelligence opracowali pięć kroków, które można wykorzystać w budowaniu kultury wspierającej kreatywność, współpracę, skłonność do podejmowania ryzyka i innowacyjność przez pracowników. Oto one.

1. Jasny koncept

Uproszczona strategia innowacji

- Poszukiwanie: w jaki sposób znaleźć możliwości innowacji?

- Selekcja: co zamierzamy zrobić i dlaczego?

- Implementacja: jak wprowadzić to w życie?

- Korzyści: w jaki sposób zamierzamy czerpać z tego zyski?

Źródło: Managing Innovation

Każda próba zbudowania kultury innowacji musi zaczynać się od jasnego zrozumienia koncepcji. Dla niektórych liderów innowacja jest pojęciem abstrakcyjnym i słowem przereklamowanym, kolejnym terminem, który wiele obiecuje i niczego nie przynosi. Często dzieje się tak, ponieważ niektórzy liderzy nie zdają sobie sprawy, że innowacja to coś więcej niż efekt burzy mózgów.

Baregheh, Rowley i Sambrook w 2009 roku zdefiniowali innowację jako "wielostopniowy proces, w którym organizacje transformują idee w nowe bądź ulepszone produkty, usługi czy procesy". Ich zdaniem, "efekty innowacji mają wyprzedać inne produkty, konkurować i wyróżniać się na swoich rynkach, w sercu definicji innowacji znajduje się zaś punkt praktyczny - innowacje przynoszą rezultaty finansowe".

Proces wprowadzania innowacji jest zazwyczaj postrzegany jako pięciostopniowy postęp, który zaczyna się od stworzenia idei, przechodzi w definicję procesu, rozwiązanie problemu, a następnie w projekt i realizację. Finałowym stadium jest marketing lub komercjalizacja nowego produktu czy usługi. Bez jasności koncepcji i planu działania menedżerom może być trudno uwierzyć w sens pracy nad innowacyjnym pomysłem.

Warto więc zadać sobie kilka pytań:

- Co innowacja oznacza dla naszej organizacji?

- Czy mamy dobrze zdefiniowaną strategię innowacji?

- Czy liderzy, menedżerowie, pracownicy jasno rozumieją tę strategię i swoją rolę w jej realizowaniu?

- Czy mamy plan wprowadzania innowacji, który pomaga liderom, menedżerom i pracownikom zrozumieć fazy procesu wprowadzania innowacji?

2. Wykorzystanie wiedzy ekspertów

Akademicy i praktycy studiują kwestie związane z innowacjami od dziesięcioleci. Liczba teorii, modeli, artykułów, książek i badań jest ogromna. Można wyróżnić trzy główne punkty.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200