Przenośne pamięci masowe

Na komputerowym rynku oprogramowania coraz większą rolę odgrywa grafika. Coraz więcej aplikacji wykorzystuje GUI (Graphical User Interface - graficzny interfejs użytkownika), gdzie duża ilość informacji przekazywana jest w postaci graficznej. Wymaga to nie tylko coraz lepszych komputerów, ale też coraz większych pamięci masowych.

Na komputerowym rynku oprogramowania coraz większą rolę odgrywa grafika. Coraz więcej aplikacji wykorzystuje GUI (Graphical User Interface - graficzny interfejs użytkownika), gdzie duża ilość informacji przekazywana jest w postaci graficznej. Wymaga to nie tylko coraz lepszych komputerów, ale też coraz większych pamięci masowych.

Wydaje się, że obecnie można już pokusić się o sformułowanie zasady, która zaczyna obowiązywać w światku pamięci masowych: "Nie jest ważne, jak wielką pamięć masową zainstalujesz w swoim komputerze. I tak wkrótce się okaże, że twój duży dysk jest bliski właśnie zapełnienia."

Dzieje się to za przyczyną aplikacji, które "puchną" z powodu GUI i różnego rodzaju zbiorów graficznych. Nie bez winy jest, coraz bardziej popularna, nakładka DOS-owska MS Windows. Jeśli do tej eksplozji danych dodać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych, oczywiste staje się zainteresowanie technikami pamięci masowych o dużych pojemnościach i możliwości łatwej wymiany nośników (dysków) z zapisaną informacją. Używane dotąd powszechnie dyski elastyczne są już zbyt małe.

Potrzeba dowolnej manipulacji danymi eliminuje dyski optyczne CD-ROM i CD-WORM z uwagi na niemożność zapisu przez użytkownika na pierwszych i jednokrotny zapis na drugich. Obie wspomniane techniki nadają się raczej do zadań specjalnych.

Z nowości na dyskowym rynku należy wymienić technikę magneto-optycznego zapisu, wykorzystanie efektu Bernoulliego w tradycyjnej magnetycznej technice zapisu/odczytu i dyski elastyczne z optycznym wspomaganiem precyzji ruchu głowicy magnetycznej.

Technika zapisu/odczytu na dyskach MO-CD wymaga współdziałania 2 głowic: laserowej i magnetycznej. Zapis danych na dysku jest procesem dwustopniowym. W pierwszym kroku głowica lasera, pracując ze zwiększoną mocą, podgrzewa powierzchnię dysku, pokrytego cienką warstwą ferromagnetyka, do temperatury Curie (ok. 200řC). Jednocześnie, głowica magnetyczna kasuje informacje zmieniając orientację domen magnetycznych do pozycji, odczytywanej jako "0". Zapisu dokonuje ta sama głowica, zmieniając orientacje niektórych domen do pozycji odczytywanej jako "1". Odczytu dokonuje głowica laserowa, pracująca z obniżoną mocą, aby nie rozgrzewać niepotrzebnie powierzchni dysku. W tej technice zapisu, wykorzystano zmianę polaryzacji światła laserowego odbijanego od różnie zorientowanych domen magnetycznych.

Osobnym problemem w tego typu urządzeniach jest ciepło wydzielane podczas grzania dysku do temperatury Curie. Stanowi to pewien nie do końca rozwiązany problem (szczególnie dla dysków o mniejszych średnicach) albowiem sporej wielkości wentylator trudno uznać za rozwiązanie ostateczne.

Technika zapisu na dyskach elastycznych z optycznym prowadzeniem głowicy (floptical drives) pozwala na zapis na 3.5-calowym dysku 20.8 MB informacji. Wielkość tę uzyskuje się poprzez bardzo precyzyjne prowadzenie głowicy zapisująco-odczytującej, wyposażonej w specjalny sensor optyczny. Na dysku znajduje się specjalna ścieżka optyczna, która pozwala na bardzo precyzyjne ustawianie głowicy. Szczegóły tej techniki pokazuje rys. 2. Należy dodać, że tego typu mechanizm potrafi odczytywać dane zapisane na tradycyjnych dyskach 720 kB i 1.44 MB.

W tradycyjnych napędach dysków stałych głowice magnetyczne ślizgają się po powierzchni dysków na cienkiej, powstającej podczas ruchu obrotowego poduszce powietrznej. Gdy dysk pozostajew spoczynku, głowica leży na jego powierzchni, dotykając warstwy magnetyka. Tak samo dzieje się w przypadku napędów z wymiennymi dyskami. Cecha ta może czasem powodować uszkodzenia nośnika magnetycznego.

W napędach dysków magnetycznych, wykorzystujących efekt Bernoulliego, głowice nigdy nie dotykają powierzchni magnetyka. Zasadę wykorzystania efektu Bernoulliego wyjaśnia skrótowo rys 3. W tego typu napędach dyskowych efekt zniszczenia nośnika magnetycznego przez głowicę zredukowano do zera.

Porównanie kosztów jednostkowych wypada korzystnie dla techniki MO-CD i chyba warto ponieść stosunkowo duży koszt związany z zakupem napędu, aby późniejsze koszty archiwizacji były porównywalne z kosztami użytkowania zwykłych dysków elastycznych.


TOP 200