Przenośna telefonia stacjonarna

W Warszawie i okolicach działa system telefonii stacjonarnej, wykorzystujący jedną z najnowocześniejszych obecnie technologii dostępu radiowego CDMA.

W Warszawie i okolicach działa system telefonii stacjonarnej, wykorzystujący jedną z najnowocześniejszych obecnie technologii dostępu radiowego CDMA.

Przenośna sieć telefonii stacjonarnej Sferia, zbudowana przez Ogólnopolski System Przywoławczy Polpager, jest pierwszą w Polsce radiową siecią telefoniczną opartą na cyfrowej technologii zwielokrotnienia kodowego CDMA (Code Division Multiple Access). Sieć, uruchomiona komercyjnie (2002 r.) w Warszawie i jej okolicach na sprzęcie Motoroli, została w 2003 r. całkowicie zmodyfikowana poprzez zastąpienie dotychczasowej infrastruktury i urządzeń radiokomunikacyjnych produktami komórkowymi klasy CDMA2000 firmy Lucent Technologies. Firmowe rozwiązanie radiokomunikacyjne w wersji CDMA2000 1X, dostarczane dla Sferii przez Lucenta, stanowi zintegrowaną platformę dla przesyłu głosu i danych. Nowy system umożliwia transmisję danych w paśmie o częstotliwości 850 MHz, z szybkością sięgającą 153 kb/s. Zarówno użyteczna szybkość transmisji danych, jak i wielkość przenoszonego ruchu stacji bazowych, zależą nie tylko od odległości użytkownika od stacji BTS (Base Transceiver Station), ale i od sposobu jej wykorzystywania - proporcji między transmisją danych a przesyłaniem głosu. Zastosowany w sieci standard CDMA 2000 1X, stanowiący element sieci 3G, zapewnia ponadto kilkakrotne zwiększenie pojemności głosowej w porównaniu z systemami 2G i 1G. Zaletą tej technologii jest również wysoki stopień bezpieczeństwa transmisji oraz odporność na zakłócenia.

Schemat sieci CDMA Sferia

Schemat sieci CDMA Sferia

Obecnie Sferia świadczy usługi telefonii głosowej i dostępu do Internetu (transmisji danych) na terenie mazowieckiej strefy numeracyjnej z prefiksem 0-22. Operator realizuje radiowe połączenia telefoniczne na podobnych zasadach użytkowania jak w przewodowej sieci telefonicznej PSTN. Istotną różnicę stanowi fakt, że w zasięgu sieci Sferia użytkownik może korzystać z tego samego numeru urządzenia końcowego w różnych, dodatkowo wykupionych lokalizacjach (np. dom, praca, działka) z zachowaniem jednolitej taryfikacji połączeń. Poza usługą podstawową oferta Sferii obejmuje usługi dodatkowe: identyfikację połączeń, seanse telekonferencyjne, połączenia oczekujące, przekierowanie rozmów, a po zakończeniu obecnie prowadzonej modernizacji oprogramowania w czwartym kwartale br. zostanie udostępniona transmisja faksowa. Środowisko transmisji danych sieci Sferia obejmuje kilka funkcji: natychmiastowe powiadamianie, przekaz plików i poczty e-mail oraz dostęp do Internetu z szybkością dochodzącą do 115,2 kb/s. Bezprzewodowy dostęp do połączeń telefonicznych i Internetu dokonuje się przy pomocy terminala końcowego Dowtel WS-2100, do którego użytkownik może podłączyć 2 telefony oraz komputer z dostępem do Internetu.

Z usług Sferii, adresowanych zarówno do firm, jak i do klientów indywidualnych, korzysta blisko 30 tys. abonentów. W zasięgu liczącej 24 stacje bazowe sieci znajduje się Warszawa wraz z okolicami podmiejskimi. Plany rozwojowe przewidują rozbudowę systemu o 7 nowych stacji BTS, co dzięki efektywności technologii CDMA pozwoli pokryć zasięgiem większy obszar strefy numeracyjnej 0-22 i podłączyć kolejne 10 tys. abonentów. Prowadzona obecnie modernizacja obejmuje instalację nowych stacji bazowych Modular Cell z rodziny Flexent CDMA2000 firmy Lucent Technologies, wdrożenie nowego oprogramowania w istniejących już stacjach bazowych i centrali MSC (Mobile Switching Center, 5ESS) sieci Sferia oraz modułu InterWorking Function, umożliwiającego transmisję faksową.

Atutem wdrażanych rozwiązań w technologii CDMA jest wydajna infrastruktura sieci radiowej, co przy rozszerzonym zasięgu stacji bazowych Sferii umożliwia obsługę większej liczby abonentów niż w innych systemach komórkowych (1G i 2G). W przyszłości Polpager w najbliższej przyszłości zamierza rozszerzyć zasięg sieci Sferia na cały kraj.


TOP 200