Przemysł 4.0, czyli nowe porządki w serwerowni

Integracja pozioma

Pozioma integracja (rys. 6) procesów w przedsiębiorstwie opisuje synergię wszystkich działań w ramach łańcucha tworzenia wartości. Kluczową rolę odgrywa tu IT oraz infrastruktura IT, gdyż umożliwiają one komunikację poszczególnych etapów oraz ukierunkowane sterowanie nimi. Decydująca dla sukcesu integracji poziomej jest w pierwszej kolejności realizacja potrzeby klienta w konkretnym produkcie. Należy przy tym wykonać szereg działań, które przebiegają w zależności od wsparcia dla CAD/CAE w poszczególnych fazach konsultingu, sprzedaży oraz inżynierii:

 • planowanie (standardowe dane, karty produktów, modele, biblioteki, interfejsy)
 • projektowanie, wirtualne konstruowanie produktu (specjalności: mechaniczna, elektryczna, hydrauliczna itp.)
 • dopasowanie i konfiguracja (mechanicznie, kontrola elektryczna, klimatyzacja itd.)
 • kalkulacje i walidacja (symulacje, FEM, CFD itp.)
 • dostarczenie wszystkich ważnych danych o produkcie i produkcji
Przemysł 4.0, czyli nowe porządki w serwerowni

Rysunek 6. Integracja pozioma

Wiele czynności do wykonania jest także w kolejnych fazach produkcji / konstruowania, aż do zainstalowania w środowisku klienta:

 • obróbka mechaniczna
 • montaż i instalacja komponentów mechanicznych
 • montaż i integracja systemów hydraulicznych
 • montaż i integracja systemów elektrycznych
 • przeprowadzenie wymaganych kontroli oraz ich dokumentacja
 • dokumentacja wszystkich podsystemów
 • dokumentacja produktu (i ewentualna integracja ze środowiskiem klienta)

W zależności od rodzaju produktu, decydująca dla gwarancji wykonania świadczenia jest logistyka (termin dostawy, możliwość dostawy, międzynarodowość) i odpowiednie procesy serwisu:

 • instalacja
 • szkolenia
 • konserwacja, konserwacja proaktywna
 • serwis

Integracja pionowa

Inny punkt widzenia na proces produkcji umożliwia piramida automatyzacji, jak na rys. 7. Przedstawia ona w perspektywie pionowej współdziałanie różnych procesów, w zależności od danego poziomu logistycznego.

Przemysł 4.0, czyli nowe porządki w serwerowni

Rysunek 7. Integracja pionowa

W hali produkcyjnej znajdują się najpierw maszyny, za pomocą których obrabia się przedmioty i składa komponenty. Czujniki rejestrują wszystkie ważne parametry. Za pomocą elementów wykonawczych realizowane są wszystkie czynności produkcyjne. Ten poziom produkcji i komunikacji jest nazywany „poziomem pola“. Zbieranie danych i sterowanie funkcjonują dzięki komputerom przemysłowym, systemom PLC. Z tego wynika też nazwa „poziom sterowania“. Sterowanie przez kilka systemów PLC w jednym etapie produkcji przejmują przemysłowe procesory, które z reguły komunikują się już w oparciu o protokół TCP/IP. Sterowanie całym procesem produkcji w czasie rzeczywistym realizuje system MES (Manufacturing Execution System, system zarządzania produkcją). Do niego należy również zarządzanie wszystkimi potrzebnymi zasobami, jak:

 • personel
 • środki robocze i produkcyjne
 • dane produktu i produkcji
 • dostarczane części, komponenty (składowe).

Z reguły system zarządzania produkcją jest zintegrowany z nadrzędnym systemem ERP, który umożliwia planowanie i sterowanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. Infrastruktura do dostarczania i przetwarzania danych ma tutaj kluczowe znaczenie.

Zobacz również:

 • Awaria Microsoftu sparaliżowała niemalże cały świat

Wizja Przemysłu 4.0 według Rittal

Na rys. 8 naszkicowana została przykładowa infrastruktura IT przedsiębiorstwa, którą w przybliżeniu można podzielić na część biurową (świat IT) i fabrykę (świat produkcji).

Przemysł 4.0, czyli nowe porządki w serwerowni

Rysunek 8. Przykładowa wizualizacja infrastruktury IT przedsiębiorstwa

Infrastruktury IT w środowisku biurowym / centrum danych

Rys. 9 przedstawia obszar infrastruktury IT typowej dla zastosowań biurowych. Do centrum danych (w mniejszych firmach do serwerowni) są podłączone szafy sieciowe poszczególnych kondygnacji budynku biurowego. Do podłączenia i udostępniania połączeń sieciowych służy switch. Przez patch panele są podłączone aktywne komponenty środowiska biurowego, jak:

 • komputery PC, notebooki
 • tzw. cienkie klienty
 • drukarki
 • faksy
 • telefony (IP)
 • urządzenia mobilne (BYOD, WLAN) itd.

Czasami znajdują się tutaj również serwery i systemy pamięci masowych, jeżeli niezbędna jest lokalna moc obliczeniowa lub przechowywanie danych.

Przemysł 4.0, czyli nowe porządki w serwerowni

Rysunek 9. Przykład środowisk biurowych


TOP 200