Przełom wieków w telekomunikacji szczecińskiej

Dyrekcja okręgu szczecińskiego Telekomunikacji Polskiej S.A. planuje osiągnięcie w 2000 roku gęstości sieci telefonicznej równej 25 numerów na stu mieszkańców i przewiduje, iż będą to już połączenia cyfrowe na liniach światłowodowych. Obecnie wiele central ma jeszcze stare okablowanie miedziane. Uwaga dyrekcji skupia się z jednej strony na nowych usługach - organizacji wideokonferencji, udostępnianiu łącz światłowodowych dla potrzeb telewizji kablowej i wprowadzaniu indywidualnych kodów dla abonentów korzystających z połączeń międzynarodowych, a z drugiej - na wprowadzaniu specjalnych zabezpieczeń, chroniących miedziane kable przed wilgocią i na analizie wszystkich uszkodzeń, których likwidacja wymaga więcej niż trzech dni.

Dyrekcja okręgu szczecińskiego Telekomunikacji Polskiej S.A. planuje osiągnięcie w 2000 roku gęstości sieci telefonicznej równej 25 numerów na stu mieszkańców i przewiduje, iż będą to już połączenia cyfrowe na liniach światłowodowych. Obecnie wiele central ma jeszcze stare okablowanie miedziane. Uwaga dyrekcji skupia się z jednej strony na nowych usługach - organizacji wideokonferencji, udostępnianiu łącz światłowodowych dla potrzeb telewizji kablowej i wprowadzaniu indywidualnych kodów dla abonentów korzystających z połączeń międzynarodowych, a z drugiej - na wprowadzaniu specjalnych zabezpieczeń, chroniących miedziane kable przed wilgocią i na analizie wszystkich uszkodzeń, których likwidacja wymaga więcej niż trzech dni.

Optymistyczne prognozy okręgowej i miejskiej dyrekcji TP S.A. mają przekonujące przesłanki: w tym roku gęstość sieci w mieście przekroczyła 20 telefonów na 100 mieszkanców, a w całym województwie wynosi 15,6/100. Średnia krajowa jest równa 11/100. Do końca kwietnia zainstalowano ponad 7 tys. telefonów, a na cały br. zaplanowano przyłączenie 18 tys. abonentów. Stopniowo wprowadza się "billing", czyli system rejestracji rozmów. Obecnie korzystają z niego numery zaczynające się od dwójki i w tej grupie liczba reklamacji znacznie się zmniejszyła. Po rozszerzeniu rejestracji na numery zaczynające się od piątki, co ma nastąpić w najbliższym czasie, obejmie ona 37 tys. abonentów.

W kwietniu br. w Szczecinie przystąpiono do realizacji pierwszego etapu budowy Miejskiej Sieci Komputerowej, zawierającej m.in. trzy węzły FDDI (patrz CW nr 24 z 13.06.94). Okablowanie światłowodowe ma połączyć 7 szkół wyższych i 2 instytuty badawcze.

Automatyczna informacja faxowa

SoftPoint z Warszawy - importer software'u i kart fax/modem - uruchomił w biurze komputerowy system zdalnej informacji typu FOD (Fax on Demand - faks na żądanie), który - w odróżnieniu od rozwiązań typu BBS - może przesyłać dane do klientów mających tylko faks (chociaż współpraca z komputerem wyposażonym w kartę fax/modem też jest możliwa). SoftPoint sprzedaje też urządzenia i oprogramowanie umożliwiające samodzielną implementację serwisu FOD.

Użytkownik może wybrać interesujące go zestawy danych wciskając odpowiednie sekwencje cyfr na klawiaturze swojego telefonu. System wysyła dane natychmiast po przełączeniu aparatu rozmówcy w tryb odbierania faksów. Po uzyskaniu połączenia dzwoniący może wysłuchać komunikatu głosowego informującego o sposobie prowadzenia dalszego dialogu z systemem. Następnie może wybrać opcję powodującą przetransmitowanie spisu dostępnych dokumentów wraz z ich numerami. Jeśli użytkownik już zna te numery, to wciskając je może uruchomić transmisję odpowiednich dokumentów. Po otrzymaniu połączenia, a przed rozpoczęciem wyboru opcji i numerów z klawiatury, należy przełączyć telefon w tryb wybierania tonowego (wciskając klawisz oznaczony gwiazdką lub używając mechanicznego przełącznika "tone/pulse").

Faksowy system informacyjny SoftPointu zrealizowano za pomocą układu Telputer oraz oprogramowania narzędziowego amerykańskiej firmy TTC Computer Products na komputerze osobistym (już IBM AT wystarcza do uruchomienia aplikacji tego typu). Dokumenty udostępniane przez system zajmują łącznie prawie 500 stron formatu A4, mieszczą się w kilkudziesięciu megabajtach pamięci dyskowej i dotyczą głównie oferty handlowej SoftPointu. Przedstawiony system działa pod warszawskim numerem 635 81 25.


TOP 200