Przełom w polskim outsourcingu

Polskie przedsiębiorstwa outsourcingowe zaczęły aktywnie budować wewnętrzny rynek usług i sięgają po usługi dotychczas zarezerwowane dla dużych, zagranicznych koncernów. Szacuje się, że sama branża centrów usług biznesowych zatrudnia ok. 45 tys. osób i generuje dla polskiej gospodarki około 2 miliardów dolarów rocznie.

Z raportu Fundacji Instytut Outsourcingu, przygotowanego przy współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce wynika, że polski rynek outsourcingowy przeszedł w 2009 roku gruntowną metamorfozę i stale się rozwija. Polskie firmy i centra zaczynają oferować usługi zarządzania całymi procesami i integracji działań z wielu dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Postępuje też specjalizacja lokalnych dostawców. Zdaniem autorów raportu, w następnych latach Polska ma szanse przyciągnąć kolejne inwestycje. W najbliższych latach wysokość zatrudnienia w BPO może sięgnąć 70 tys. osób. Profil działalności polskich firm świadczących tego typu usługi będzie zaś ewoluował w kierunku usług bardziej zaawansowanych. Ma to przynieść dodatkowe 2 mld USD rocznie. Rozwijane będą m.in. usługi outsourcingu procesów produkcyjnych, zarządzania kadrami i procesami back-office. Spodziewany jest też wzrost zainteresowania usługami outsourcingowymi na rynku energetycznym i w administracji publicznej.


TOP 200