Przełączniki WLAN kontra inteligentne punkty dostępu

Producenci chcą, by zmienił się charakter stosowania WLAN, które w sieci korporacyjnej nadal stanowią jedynie uzupełnienie części kablowej. Robią wiele, aby to właśnie sieci zgodne ze standardem 802.11 stanowiły w przyszłości trzon infrastruktury zapewniającej dostęp do zasobów sieciowych firm.

Producenci chcą, by zmienił się charakter stosowania WLAN, które w sieci korporacyjnej nadal stanowią jedynie uzupełnienie części kablowej. Robią wiele, aby to właśnie sieci zgodne ze standardem 802.11 stanowiły w przyszłości trzon infrastruktury zapewniającej dostęp do zasobów sieciowych firm.

Jak wiadomo, klasyczna bezprzewodowa sieć LAN, oparta na standardzie IEEE 802.11 w wersji a lub b, składa się z dwóch komponentów: stacji bezprzewodowej (najczęściej komputera stacjonarnego lub przenośnego z zamontowanym adapterem radiowym WLAN) oraz punktu dostępowego, pełniącego funkcję mostu między stacjami bezprzewodowymi lub między stacjami a systemem dystrybucyjnym, czyli siecią przewodową. Główną funkcją punktu dostępowego, oprócz zapewnienia dostępu do sieci klientom bezprzewodowym, jest przesyłanie sygnałów radiowych, zabezpieczenie danych przy wykorzystaniu techniki WEP (Wired Equivalent Privacy), TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) lub innej metody, specyficznej dla danego producenta (np. LEAP - Lightweight Extensible Authentication Protocol z Cisco), oraz zarządzanie znajdującymi się w jego zasięgu stacjami.

Dwie koncepcje

Przełączniki WLAN kontra inteligentne punkty dostępu

Reprezentantem obozu "inteligentnych węzłów" jest Cisco, oferujące np. serię Aironet 1100 z zaimplementowanym oprogramowaniem Cisco IOS, zawierającym wszystkie usługi sieciowe protokołu IP.

Wykształciły się dwie przeciwstawne koncepcje bezprzewodowej sieci LAN. Pierwsza, będąca kontynuacją klasycznego rozwiązania, promuje coraz inteligentniejsze punkty dostępowe, doprowadzające usługi sieciowe bliżej do użytkownika. Ma to, zgodnie z zapowiedziami producentów tych rozwiązań, zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność całego systemu. Druga strona optuje za uproszczeniem węzłów dostępowych i przeniesieniem sterowania do jednostki centralnej, co pozwoli na obniżenie kosztów całej inwestycji i zwiększy skalowalność tworzonej sieci WLAN.

Reprezentantem obozu "inteligentnych węzłów" jest choćby firma Cisco. Kolejne generacje oferowanych przez nią punktów dostępowych stają się coraz bardziej złożone (i inteligentne), dzięki ciągłemu rozbudowywaniu funkcjonalności. Za przykład może posłużyć choćby seria Aironet 1100 z zaimplementowanym oprogramowaniem Cisco IOS, zawierającym wszystkie usługi sieciowe protokołu IP. Podobną politykę prowadzi firma Enterasys, która również stawia na rozbudowane jednostki dostępowe. Obie wymienione firmy oferują oprogramowanie zarządzające, pozwalające na obsługę do 500 takich urządzeń.

Duża liczba funkcji węzłów dostępowych podwyższa cenę przede wszystkim tzw. urządzeń dwusystemowych (Dual-Band lub Dual-Radio Systems), oferowanych przez czołowych producentów. Urządzenia tej klasy obsługują dwa standardy sieci bezprzewodowych WLAN: IEEE 802.11b (2,4 GHz, 11 Mb/s)oraz IEEE 802.11a, które pracują w paśmie 5 GHz i oferują prędkość transmisji rzędu 54 Mb/s bądź mają przynajmniej opcję rozbudowy do nowych standardów WLAN. Przykładem może być cena punktu dostępowego Aironet 1200 Series Dual Radio firmy Cisco, wynosząca ok. 1000 USD.

Inteligencja w przełączniku

Przełączniki WLAN kontra inteligentne punkty dostępu

Producent przekonuje, że wybór systemu Mobius Wireless System jest szczególnie uzasadniony w wypadku operatorów sieci WLAN w miejscach publicznych (tzw. hot spots).

Odmienne podejście prezentują firmy Symbol Technologies i Proxim, które uprościły swoje punktu dostępowe, umieszczając inteligencję sieci WLAN w centralnym przełączniku.

Nagrodzone podczas targów COMDEX 2002 rozwiązanie Mobius Wireless System firmy Symbol ma zmniejszyć koszty budowy i utrzymania sieci bezprzewodowej WLAN bez obniżania wydajności i ograniczania możliwości kontroli i zarządzania oraz bezpieczeństwa całego systemu.

W Mobius Wireless System inteligencja struktury WLAN, czyli funkcje kontroli i zarządzania, oraz oprogramowanie związane z bezpieczeństwem przesyłanych danych, zostały osadzone w "inteligentnym przełączniku", nazwanym Mobius Axon Wireless Switch.

Czym różni się sieć według pomysłu firmy Symbol od standardowej wersji WLAN?

Zamiast na bogato wyposażone, a przy tym kosztowne punkty dostępowe Symbol Technologies stawia na strukturę sieci WLAN, składającą się z centralnego przełącznika, "mózgu" całego systemu, oraz prostych węzłów dostępowych, które w nomenklaturze firmy noszą miano "portów dostępowych" (access ports). Przełącznik Mobius Axon Wireless Switch dysponuje wszystkimi funkcjami przełącznika warstwy 2/4, wśród których znaleźć można zdolność nadawania priorytetów przesyłanym danym zgodnie z IEEE 802.1p, 802.1q (Quality of Service) i usługi Differentiated Services.

Według danych producenta, dodatkowo uwzględniono obsługę wirtualnych sieci LAN, równoważenie obciążenia (load balancing) oraz funkcje filtrowania pakietów i zarządzania, pozwalające administratorowi dokonać nadawać pierwszeństwo ruchowi reagującemu na opóźnienia. Owe własności są kluczowe dla nowych aplikacji w sieci WLAN, np. telefonowania przez sieć radiową (Voice over WLAN).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200