Przełącznik VoIP MICROSENSA

Firma MICROSENS rozszerzyła zakres funkcji w biurowych rozwiązaniach światłowodowych FTTO (Fiber to theOffice) o przełącznik instalacyjny przeznaczony dla telefonii VoIP, a więc realizujący usługi telefoniczne siecią transmisji danych.

Firma MICROSENS rozszerzyła zakres funkcji w biurowych rozwiązaniach światłowodowych FTTO (Fiber to theOffice) o przełącznik instalacyjny przeznaczony dla telefonii VoIP, a więc realizujący usługi telefoniczne siecią transmisji danych.

Korzystając z tego rozwiązania nie ma potrzeby instalowania odrębnej infrastruktury do przesyłania głosu i danych – co sprzyja obniżeniu kosztów eksploatacji. Z wdrożeniem telefonii VoIP wiążą się również liczne korzyści dodatkowe, a w tym: aplikacje multimedialne i rozwiązania telekomunikacyjne w sieci IP, konwergencja głosu, danych, faksów i obrazu, integracja istniejących baz danych adresowych dla potrzeb telefonii wspomaganej komputerowo, integracja ujednoliconego przesyłania wiadomości oraz łączenie aplikacji internetowych i aplikacji działających w czasie rzeczywistym.

Zobacz również:

Urządzenie udostępnia trzy metody obsługi priorytetów: przez nadanie priorytetu (warstwa 2) wraz z ustawieniem znacznika VLAN zgodnie ze standardem IEE802.1q., metodą zróżnicowania obsługi DiffServ (Differentiated Service) stosowaną w nagłówkach IP warstwy 3, oraz przez konfigurowanie za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania. Dostęp do informacji ogólnych, takich jak tryb gotowości do pracy, numer artykułu i serii, jak również adres MAC i TCP/IP, a także informacje o statusie poszczególnych portów, następuje za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej – z wykorzystaniem wbudowanego serwera WWW.


TOP 200