Przełącznik ProCurve 9304M

Aplikacja wyświetla dane statystyczne dotyczące ruchu pakietów w postaci surowych liczb - przydałby się tu jakiś wykres graficzny. I chociaż dane statystyczne są uaktualniane automatycznie, to ktoś z projektujących tę aplikację zapomniał, że należałoby też wyświetlać jednostkę miary. Patrząc się na ekran nie wiemy do końca, czy mamy do czynienia z bitami, bajtami czy też może z pakietami. A ponieważ aplikacja nie oferuje pomocy online, można się tylko domyślać, jaka to jest jednostka miary.

Użytkownik może ograniczyć ruch pakietów rozgłoszeniowych (broadcast) i kierowanych do wielu stanowisk (multicast), ale funkcje te dotyczą całego przełącznika. Nie można ich tak skonfigurować, aby dotyczyły poszczególnych portów. Jednak ocena ogólna mechanizmów sterujących przepływem pakietów, w tym filtrów kontrolujących pakiety obsługiwane przez każdy port, jest pozytywna.

Interfejs wiersza polecenia przypomina rozwiązania stosowane przez Cisco, co dotyczy też struktury i składni wpisywanych poleceń. HP dołącza do przełącznika pakiet TopTools - jest to zestaw narzędzi pomagających zarządzać i kontrolować przełącznik. Aplikacja TopTools (uruchamiana pod systemem Windows) pracuje jednak mało intuicyjnie, oferuje ograniczoną liczbę opcji i właściwie jest mało przydatna.

Jak w przypadku wydajności i łatwości zarządzania, tak samo w kategoriach możliwości rozbudowy i odporności na uszkodzenia przełącznik nie zawodzi.

Wszystkie moduły rozszerzeń, które można instalować w tym przełączniku, można też instalować w przełączniku ProCurve 9308M (który dysponuje dwa razy większą liczbą gniazd, czyli ośmioma), dzięki czemu można w płynny sposób rozbudowywać sieć.

Przełącznik jest odporny na uszkodzenia, ponieważ dysponuje zapasowym zasilaczem i zapasowymi wentylatorami (nadmiarowość), a wszystkie moduły można wymieniać w trybie „hot-swapping” (na gorąco, czyli nie wyłączając urządzenia z eksploatacji). Pewien mały problem wystąpił z zapasowym modułem zarządzania. Chodzi o to, że po zainstalowaniu w przełączniku najnowszego modułu zarządzania nie chciał on podjąć automatycznie pracy. HP przyznał, że rozwiązanie to pracuje jeszcze niedoskonale, ale w kolejnej wersji produktu problem ten nie będzie już występować.

Po przeprowadzeniu wszystkich testów i przeanalizowaniu wyników przełącznik został oceniony bardzo wysoko. Urządzenie to zarówno wtedy, gdy pełni rolę przełącznika warstwy 2, jak i wtedy, gdy jest routerem obsługującym pakiety IP (warstwa 3), pracuje bez zarzutu. Urządzenie oferuje wszystkie najważniejsze funkcje, takie jak VLAN, QoS i pełny routing pakietów IP - w tym obsługuje protokoły Border Gateway Protocol 4, Routing Information Protocol wersja 1 i wersja 2, protokół Open Shortest Path First, jak również zestaw nowych protokołów obsługujących rozsyłanie pakietów IP do wielu stacji docelowych (multicasting).

Od 10 do 1000 Mb/s

Jakiego rodzaju sieci można podłączyć do przełącznika ProCurve 9304M?

Zalety:

doskonała wydajność Layer 2 (przełączanie) i Layer 3 (routing) przy pełnym obciążeniu (wszystkie 32 porty); stabilna i niezawodna praca; kompaktowa budowa

Wady:

w interfejsie Java (przeglądarka) brak pomocy ekranowej; brak interfejsów WAN; zapasowy moduł zarządzania nie podejmuje automatycznie pracy

Jak widać w zamieszczonej tabeli, w przełączniku można instalować moduły wyposażone w porty 10/100Base-TX, 100Base-FX, 1000Base-SX i 1000Base-LX. Pozostawmy na boku sieci 10 i 100 Mb/s i przyjrzyjmy się sieciom gigabitowym.

Pracę sieci Gigabit Ethernet - chodzi o warstwę fizyczną - opartych na światłowodzie (takie właśnie sieci można podłączyć do testowanego przełącznika) definiują dwa standardy opracowane przez grupę roboczą IEEE 802.3z: 1000Base-SX i 1000Base-LX. Sieci 1000BASE-SX korzystają ze światłowodu wielomodowego i krótkofalowego generatora wiązki światła (np. 820 nm). Jest to najczęściej światłowód wielomodowy 62,5/125 mikrona (średnica rdzenia/średnica płaszcza), w którym źródłem światła emitującego fale o małej długości są specjalne diody LED. Maksymalna odległość między dwoma stanowiskami pracy (interfejsami) może w takich sieciach wynosić nawet do 500 m.

W sieciach 1000BASE-LX wykorzystuje się światłowód jednomodowy (chociaż przy mniejszych odległościach można tu też stosować wielomodowy), a fala generowanej wiązki światła ma tu długość 1300 nm. Sieci takie mogą mieć dużo większą długość, nawet kilku kilometrów (2 - 5 km).

Dzisiejsze sieci Gigabit Ethernet to światłowód. W przyszłości dojdą też do głosu sieci gigabitowe oparte na kablu miedzianym. Powiedzmy kilka słów o tego rodzaju sieciach. Istnieją już dwa standardy opisujące pracę sieci Gigabit Ethernet wykorzystujących kable miedziane. Pierwszy został opracowany przez grupę roboczą 802.3z i nosi nazwę 1000BASE-CX. Jest to skrętka ekranowana, a jeden segment takiej sieci może mieć długość do 25 m.

Standard ten przewiduje, że dane są kodowane zgodnie z algorytmem 8B/10B (tak jak w sieciach opartych na światłowodzie). Pakiety są tu przesyłane z szybkością 1,25 Gb/s.

Druga propozycja została opracowana przez grupę 802.3ab i dotyczy skrętki nieekranowanej. Sieci 1000BASE-T wykorzystują cztery pary skrętki kategorii 5 i mogą mieć długość do 100 m. Standard 1000Base-T różni się tym od trzech poprzednich standardów (1000Base-SX, 1000Base-LX i 1000Base-CX), że nie koduje danych zgodnie z algorytmem 8B/10B.

Agregowanie portów

HP ma w swojej ofercie przełącznik dysponujący identycznymi możliwościami co model ProCurve 9304M, z tym że wyposażony w dwa razy większą liczbę gniazd, czyli w osiem. Ten przełącznik jest oznaczony symbolem ProCurve 9308M.

Przełącznik ProCurve 9304M pozwala budować szybko pracujące połączenia (opcja znana pod nazwą multilink), agregując cztery porty i tworząc w ten sposób jedno logiczne łącze oferujące bardzo dużą przepustowość. Łącze takie może służyć do transmitowania pakietów między dwoma przełącznikami lub między przełącznikiem i serwerem wyposażonym w kilka kart sieciowych.

Użytkownik może w odpowiedni sposób zarządzać takim zwielokrotnionym połączeniem, kontrolując ruch pakietów przesyłanych przez porty wchodzące w jego skład. Jest tu też dostępny mechanizm nadmiarowości znany pod nazwą failover. Mechanizm ten przetestowano i pracuje on bez zarzutu. A chodzi w tym wszystkim o to, że w przypadku awarii jednego z portów pakiety kierowane do tego portu są po krótkiej chwili przełączane automatycznie do innego sprawnego portu, a cała taka operacja trwa nie dłużej niż 0,3 s, czyli nieco krócej niż w innych przełącznikach gigabitowych konkurujących z ProCurve 9304M.

W testowanym urządzeniu zainstalowano moduły obsługujące sieci 1000Base-SX (światłowód wielomodowy), ale może obsługiwać też sieci standardu 1000Base-LX oraz można w nim instalować moduły wyposażone w porty Ethernet i Fast Ethernet (jeden taki moduł to 24 porty 10/100Base-TX).

Pewien szkopuł polega na tym, że nie ma modułów obsługujących sieci WAN (na przykład OC-3, OC-12 lub DS-3). Jeśli chodzi o okablowanie miedziane (nieekranowana skrętka składającą się z czterech par przewodów), to pierwsze gigabitowe moduły obsługujące tę najnowszą specyfikację IEEE pojawią się rynku prawdopodobnie dopiero w 2001 r.

Końcowe wnioski? ProCurve 9304M to prawdziwy demon szybkości, a jeśli dodać do tego dodatkowe funkcje i doskonałą notę w kategorii oceny "możliwość rozbudowy", to jest produktem godnym ze wszech miar polecenia.


TOP 200