Przełączanie sieci Token Ring

Technologii przełączania (komutacji) w standardzie Token Ring towarzyszy atmosfera niepewności. Wątpliwości dotyczą współpracy z innymi sieciami. Producenci tacy jak IBM, Madge Networks Inc. oraz Olicom USA Inc. próbują znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Technologii przełączania (komutacji) w standardzie Token Ring towarzyszy atmosfera niepewności. Wątpliwości dotyczą współpracy z innymi sieciami. Producenci tacy jak IBM, Madge Networks Inc. oraz Olicom USA Inc. próbują znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Niektórzy wytwórcy sprzętu Token Ring, włączając w to IBM, twierdzą, że obecny protokół jest nieodpowiedni dla sieci komutowanych. Token Ring, podobnie jak Ethernet, należy do technologii rozproszonej, techniki mało wrażliwej na opóźnienia transmisji związane z kolizjami pakietów. Z tej też przyczyny protokoły Token Ring nie są zoptymalizowane pod kątem szybkości ruchu pakietów z/do urządzeń sieciowych. Po prostu nigdy nie było takiej potrzeby.

Jeśli więc pakiety nie mogą być szybko przyjęte ani szybko opuścić sprzętu, nie ma wyraźnej korzyści z posiadania bardzo wydajnej sieci komutowanej. Zysk na prędkości transmisji związanej z szerszym pasmem przenoszenia jest tracony w momencie przechodzenia pakietów z/do urządzeń.

Nowy standard

Być może rozwiązaniem będzie zaproponowany przez IBM nowy protokół - Dedicated Token Ring (DTR). Czyni on zbędną część protokołu transmisji Token Ring, gdyż dzieli pierścień na segmenty (każdy z nich dedykowany jednej stacji sieciowej) oraz tworzy standardy dla komunikacji w trybie pełnego dupleksu. Obecnie nowy protokół jest oceniany przez odpowiedni komitet IEEE.

Dzięki DTR zwiększa się szybkość przetwarzania pakietów, co oznacza, że technologia przełączania stanie się opłacalna, ale jednocześnie wzrasta niestety cena sprzętu. Karty interfejsu w sieciach już istniejących będą wymagały unowocześnienia, aby wypełnić wymagania nowego standardu.

Madge Networks, lider w dziedzinie prac nad systemem Token Ring, zaproponował inne rozwiązanie. Opracował on specjalne procedury obsługi, których kody będą znajdować się w protokole obsługi aplikacji (w postaci zapisanej w specjalizowanym układzie scalonym, nazwanym Ring Runner Chip Set). Nowe rozwiązanie umożliwi przyspieszenie pracy sieci Token Ring przez komutację metodą "cut-trough switching".

Metoda ta była już stosowana w sieciach Ethernet. Jest to technika, za pomocą której czyta się tylko adres przeznaczenia pakietu bez czytania jego zawartości i kieruje pakiet do pamięci buforowej. Powoduje to jedynie nieznaczną zwłokę w transmisji i umożliwia skorzystanie z zalet techniki komutacyjnej. Istniejące obecnie komutowane produkty w standardzie Token Ring, wytwarzane przez Standards Microsystems Corp. i Fibronics International, obniżają w sposób wyraźny liczbę pakietów obsługiwanych przez komutator w jednostce czasu.

Inne firmy przyjęły, w stosunku do problemu przełączania sieci Token Ring, postawę bardziej wyczekującą. Olicom zamierza wprowadzić produkty w tej technice, które nie będą oparte o DTR. Jego wysiłki skupiają się na dopracowaniu połączenia między już istniejącymi tradycyjnymi sieciami Token Ring a komutowaną siecią bazową, pracującą w technologii ATM. Specjaliści z Olicom twierdzą, że koszt i utrudnienia związane z ew. wprowadzeniem DTR odstraszyłyby klientów. Proponowane przez nich rozwiązanie polepsza pracę systemu bez wprowadzania nowego protokołu do sieci klientów.


TOP 200