Przekroje i konteksty skutecznego tradera

Intuicyjny i nietabelaryczny widok danych wyjaśnia schematy i strategie tradingowe, a zarząd inspiruje do formułowania nowych celów. Czołowy gracz na globalnym rynku instrumentów pochodnych, firma OSTC, wie, z czego wynikają jego sukcesy.

Computerworld Lider Informatyki 2014

Wydanie Computerworld poświęcone prezentacji wyników konkursu Lider Informatyki 2014 można bezpłatnie pobrać w formacie PDF: Computerworld Lider Informatyki 2014.

Jury Konkursu Lider Informatyki 2014 wskazało OSTC jako zwycięzcę kategorii specjalnej – Data&Information Master. To czołowa firma na międzynarodowym rynku instrumentów pochodnych, działająca w 15 krajach. Jest obecne na największych światowych giełdach handlujących kontraktami terminowymi.

W Polce OSTC zatrudnia m.in. 25-osobowy dział IT, a CIO firmy, Sławomir Soszyński, dokonał w pierwszej połowie tego roku transformacji IT, jego sprawnej centralizacji i konsolidacji z ulokowaniem głównego ośrodka zarządzania IT w Warszawie.

Zobacz również:

  • Chmury także mają szczyty. „Best in cloud 2022”

Nastawiony na podniesienie efektywności i elastyczności program obejmował zagadnienia zarówno infrastrukturalne, jak i organizacyjne. Po jego przeprowadzeniu przed firmą pojawiły się nowe możliwości wspierania podstawowej działalności przez technologię.

Poznać swoich traderów

W działalności OSTC kluczowe znaczenie ma wiedza o najskuteczniejszych metodach tradingu. Najlepsze wzory trzeba propagować i upowszechniać, a wykluczać nieskuteczne, szkodliwe strategie. Sycić tą wiedzą zarówno starych, jak i nowych traderów. Decydentom dawać narzędzie ukazujące trendy w dłuższych horyzontach czasowych, w określonych przekrojach, aby efektywnie zarządzali całą spółką.

Wdrożenie analityki wielkich zbiorów danych oraz BI pozwoliło zrozumieć zachowania i strategie traderów, co dało możliwości przewidywania w czasie rzeczywistym wyników handlowych poszczególnych traderów na podstawie ich osiągnięć i danych rynkowych. W zadaniu zastosowanie znajdują teorie i prawa statystyki, sieci neuronowych, modelu deterministycznego chaosu.

OSTC potrzebuje efektywnej i szybkiej analizy, która dostarczy informacji o zyskach osiąganych na transakcjach oraz efektywności traderów, jak również dla celów zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. Jest to istotne w biznesie inwestycyjnym, podlegającym nadzorowi finansowemu.

Podróż do źródeł wyniku

Użytkownicy zasugerowali, że potrzebują intuicyjnego i nietabelarycznego widoku danych. Udostępniono im oprócz wszystkich pozostałych widoków dostęp do danych poprzez tzw. aktywne wykresy. Rozwiązanie przyniosła integracja danych oraz udostępnienie ich w formie zrozumiałej dla użytkownika. Po zestawieniu danych ujawniają się bezpośrednio elementy biznesu, którym należy się przyjrzeć z punktu widzenia zarządzania ryzykiem. Uwidoczniły się też ciekawe trendy, niewidoczne dotąd w danych zagregowanych: traderzy na niektórych produktach radzą sobie lepiej w określonych godzinach. Te informacje pozwolą skupić się na maksymalizacji zysków i efektywności tradingu.

Dane są łączone, agregowane i udostępniane na wykresach, które pozwalają wykonać zapytania za pomocą kliknięć:

  • pokaż mi zyski na handlu w tym tygodniu,
  • pokaż mi dzień, w którym są one najmniejsze,
  • pokaż mi to w rozbiciu na produkty, a potem na traderów,
  • przy czym dochodzimy do tych transakcji, które miały największy wpływ na wynik.
Data & Information Master 2014

Data & Information Master, kategoria specjalna Konkursu Lider Informa¬tyki 2014 jest poświęcona innowacji w zakresie zarządzania danymi i informacją. Partnerem IDG Poland przy realizacji Data & Information Master 2014 jest firma PILAB, która organizuje dla finalistów kategorii wizytę studyjną w Dolinie Krzemowej.

Postępowanie konkursowe w tej kategorii obejmowało:

1. zgłoszenie z opisem dokonań i koncepcji w zakresie zarządzania informacją i danymi;

2. weryfikację potrzeb i możliwo¬ści realizacji poprzez Proof Of Concept;

3. realizację POC;

4. przedstawienie wyników POC, które łącznie z informacją z wstępnej aplikacji stanowią dla Jury Konkursu Lider Informatyki 2014 podstawę do wskazania zwycięzcy kategorii specjalnej Data & Information Master.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200