Przekroczony milion operacji na minutę

HP i Oracle przekroczyły pułap miliona transakcji na minutę w teście TPC-C.

HP i Oracle przekroczyły pułap miliona transakcji na minutę w teście TPC-C.

Rezultat ten został osiągnięty przy wykorzystaniu bazy Oracle Database10g i serwera HP Integrity Superdome z 64 procesorami Intel Itanium 2, pracującego pod kontrolą systemu HP-UX 11i v2. W teście wykorzystano podsystem dyskowy HP StorageWorks Virtual Arrays 7110 z dyskami 36 i 73 GB. HP i Oracle osiągnęły wynik 1 008 145 tpmC przy współczynniku koszt/wydajność 8,33 USD na tpmC.


TOP 200