Przekazywanie głosu przez linie DSL bardziej obiecujące

Już od dłuższego czasu cyfrowe linie abonenckie DSL są używane do przekazywania w Internecie danych z dużymi szybkościami przez istniejące łącza miedziane.

Już od dłuższego czasu cyfrowe linie abonenckie DSL są używane

do przekazywania w Internecie danych z dużymi szybkościami przez istniejące łącza miedziane.

Przekazywanie głosu przez linie DSL bardziej obiecujące

Przekaz danych i głosu przez linie DSL

Przydatność linii DSL (Digital Subscriber Line) powiększy nowa klasa urządzeń, które umożliwią równoczesną transmisję głosu i danych na jednym łączu, bez zmian w architekturze istniejącej sieci.

Główną zaletą tego rozwiązania jest to, że małe przedsiębiorstwa będą już niedługo w stanie kupić zintegrowane, wspaniale wyposażone usługi w sposób dotąd osiągalny przez największe firmy.

Najpoważniejsze towarzystwa telekomunikacyjne ustaliły standard protokołu transportowego DSL w warstwie 2 dla sieci ATM. Samodzielne lub włączone do sieci komputery PC, wykorzystujące do transmisji danych linie DSL, łączą się z nimi przez modemy, mosty lub routery, które działają jako sieciowe punkty końcowe i zapewniają bardzo szybki interfejs do usług DSL. Wymienione urządzenia umieszczają pochodzące z komputerów PC dane IP w komórkach ATM i przesyłają je jako dane ATM przez linie DSL do centrali telefonicznej.

Strumienie danych ATM z wielu linii DSL zostają poddane multipleksacji i zagregowane we wspólny strumień. Każdy ciąg komórek zostaje skierowany do miejsca przeznaczenia przez jeden przełącznik lub ich większą liczbę.

Linie DSL są przygotowane do integracji głosu i danych. ATM został zaprojektowany do równoczesnego przesyłania różnorodnego ruchu przez wspólną sieć, dodatkowo wykonuje wyjątkowe zadanie dzielenia ruchu na różne klasy usług. Aby zapewnić integrację danych i głosu, należy na obu końcach lokalnej pętli DSL zainstalować specjalne urządzenia, które umożliwiają przekaz głosu przez sieć ATM. Po stronie użytkownika są to urządzenia zintegrowanego dostępu następnej generacji NG-IAD (next-generation integrated access device), a po stronie centrali telefonicznej brama głosowa (voice gateway).

Urządzenie NG-IAD, sprzęgając komputery PC z usługami DSL, eliminuje modemy, mosty lub routery DSL. Ponadto umieszcza dane IP w komórkach ATM dla transmisji DSL i wspiera takie funkcje jak routing i zarządzanie adresami IP. Równocześnie urządzenie NG-IAD zapewnia interfejs DSL dla urządzeń głosowych, takich jak: faksy, telefony, key systems i PBXy, oraz wysyła i przyjmuje głos na tej samej linii DSL. Ponieważ ATM przyspiesza równoczesną transmisję głosu i danych, to w rezultacie uzyskuje się wysokiej jakości usługi telefoniczne z rozszerzonymi niezawodnymi cechami wywołania oraz ciągłym i bardzo szybkim dostępem przez pojedynczą skrętkę miedzianą do Internetu lub zdalnie do sieci LAN.

W centrali telefonicznej przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego jest zainstalowana brama integrująca głos i dane. Odebrany przez multiplekser dostępu DSLAM (DSL Access Multiplexer) ruch głosowy zostaje przekazany do bramy głosowej, gdzie jest przekształcany na konwencjonalne sygnały głosowe i wysyłany do głosowego przełącznika klasy 5. Dane odebrane przez multiplekser DSLAM są przenoszone przez pakiety lub komórki do ich miejsca przeznaczenia, zazwyczaj do punktu usług internetowych lub sieci korporacyjnej, dokładnie tak jak w aktualnej usłudze DSL.

Usługa ta może być łatwo i bezkolizyjnie zintegrowana w istniejących sieciach. Zainstalowanie urządzenia NG-IAD w pomieszczeniu klienta zapewnia, że nie musi on dodatkowo troszczyć się o sprzęt do transmisji głosu i danych. Z kolei brama głosowa przekształca ruch głosu przekazywany przez sieć ATM w tradycyjne formaty używane w istniejących sieciach telefonicznych.

Jedną z głównych zalet integracji głosu i danych w liniach DSL jest możliwość uzyskania wszystkich usług związanych z głosem i danymi u jednego dostawcy, przy zapewnieniu komunikacji charakteryzującej się bardzo szybkim przesyłaniem danych. W każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość, na pewno doceni się prostotę tego rozwiązania: jeden punkt kontaktowy do usług klienta, billingu oraz wielu usług i funkcji zarządzania.

Wśród licznych zalet nie można pominąć tej, że urządzenia NG-IAD mogą na bieżąco udostępniać dynamicznie ruchowi danych pasmo ruchu głosu.

Zainteresowanie producentów wymaganiami na pakiety usług używanych na liniach DSL i pojedynczej skrętce miedzianej świadczy o tym, że zaczyna się kształtować rynek urządzeń NG-IAD. Chociaż oferta sprzętu o odpowiednich własnościach funkcjonalnych jest dziś ograniczona, to jednak nowe opcje będą dostępne w ciągu najbliższego roku. Powszechne wdrożenie techniki przekazu głosu i danych przez linie DSL powinno nastąpić wkrótce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200