Przekaz głosu w DSL

Przewodowe technologie szerokopasmowe abonenckiej sieci dostępowej xDSL, wykorzystujące kable miedziane, obiecują znacznie sprawniejsze korzystanie z zasobów internetowych. Chodzi nie tylko o klasyczną transmisję danych, ale coraz częściej również o przekaz głosu i multimediów. Bardziej efektywnym rozwiązaniem jest jednak integracja łączy cyfrowych ISDN z sieciami szerokopasmowymi xDSL, realizowana przez jedną miedzianą linię telefoniczną.

Przewodowe technologie szerokopasmowe abonenckiej sieci dostępowej xDSL, wykorzystujące kable miedziane, obiecują znacznie sprawniejsze korzystanie z zasobów internetowych. Chodzi nie tylko o klasyczną transmisję danych, ale coraz częściej również o przekaz głosu i multimediów. Bardziej efektywnym rozwiązaniem jest jednak integracja łączy cyfrowych ISDN z sieciami szerokopasmowymi xDSL, realizowana przez jedną miedzianą linię telefoniczną.

Przekaz głosu w DSL

Klasyfikacja rozwiązań xDSL

Dynamicznie rozwijana w ostatniej dekadzie (od 1992 r.) przewodowa technologia przekazów szerokopasmowych DSL (Digital Subscriber Line) kształtuje i rozszerza dostęp do sieci telekomunikacyjnej zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych użytkowników sieci. Największe oczekiwania klientów wiążą się z przekazami multimedialnymi, przy czym równocześnie mogą być dostarczane zarówno usługi telefonii analogowej POTS (Plain Old Telephone Services), jak też telefonii cyfrowej z integracją usług - ISDN (Integrated Subscriber Digital Network). Szybki dostęp abonencki umożliwia realizację typowych usług szerokopasmowych, takich jak: wideo na żądanie, wideokonferencje czy szybki dostęp do Internetu, a ponadto ta sama technologia umożliwia transmisje głosowe oraz grupowanie wielu sygnałów głosowych w łącza o wyższych przepływnościach.

Od samego początku sieć dostępowa była używana do głosowego łączenia użytkowników z najbliższą centralą telefoniczną PSTN (Public Switched Telephone Network) jedynie za pomocą miedzianych par symetrycznych telefonii stacjonarnej. Taka struktura połączeń sieci zdeterminowała również dalszy rozwój abonenckiej sieci szerokopasmowej xDSL. Kable miedziane, zawierające symetryczne pary przewodów, a znajdujące się w sieci dostępowej blisko abonenta, umożliwiają transmisje ze znacznie większą szybkością od stosowanej w dostępie podstawowym (BRA) sieci cyfrowej ISDN (160 kb/s). W miarę rozwoju usług szerokopasmowych (zwłaszcza multimedialnych) rośnie zapotrzebowanie na transmisję sygnałów o dużych przepływnościach, a takie możliwości daje technologia xDSL.

Pod pojęciem xDSL kryje się cała rodzina urządzeń cyfrowych, do której co roku przybywają nowe szerokopasmowe wersje i rozwiązania użytkowe. Ma ona obecnie kilkanaście rozwiązań technologicznych o coraz wyższych przepływnościach, uzyskiwanych za pomocą jednej dwuprzewodowej, miedzianej linii telefonicznej bądź działających przez wydzielone dwuprzewodowe, dwukierunkowe łącza transmisyjne. Powstawanie kolejnych standardów wiąże się z rozwijaniem technik transmisji cyfrowych realizowanych przez symetryczne pary miedziane, które w ostatnich latach kilkakrotnie ulegały metamorfozie. Pomimo szybkiego rozwoju konkurencyjnych w stosunku do miedzi technologii abonenckich: dostępu światłowodowego FITL (Fiber in the Loop) oraz radiowego LMDS (Local Multipoint Distribution System) i dystrybucyjnego MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System), zainteresowanie przewodowymi usługami w technologii xDSL nie słabnie ani w Europie, ani USA, gdzie już teraz stanowią one podstawowy sposób kablowego dostępu abonenckiego.

Sieci z integracją usług ISDN, rozwijane głównie w Europie - traktowane również jako szerokopasmowe sieci IDSL (Integrated DSL) o przepływnościach użytkowych 128 kb/s (BRA) lub 2 Mb/s (PRA) - stały się pierwszym eksperymentalnym polem cyfrowego przekazu głosu od i do abonenta. Jeszcze do niedawna miały one silnego konkurenta w intensywnie rozwijających się technologiach szerokopasmowych DSL. Dylemat użytkownika: instalować i korzystać w swoim otoczeniu z sieci cyfrowych ISDN czy z ADSL, nadal wywiera silną presję na operatorów i dostawców tych usług, jednak w miarę upływu czasu problem ten może stopniowo przybierać zupełnie inny wymiar.

Głos przez IDSL czy xDSL?

Przekaz głosu w DSL

Aplikacja A0/DI trwałego dostępu do Internetu

Z punktu widzenia relacji między tymi technologiami przekazu obydwa rozwiązania IDSL (IDSN-BRA) oraz xDSL, chociaż oparte na całkowicie odmiennych technologiach, mogą dostarczać użytkownikowi podobne usługi telekomunikacyjne. Mogą więc one rywalizować między sobą o głos klienta (abonent wybiera tylko jedno rozwiązanie), mogą koegzystować (abonent uzyskuje dostęp do obydwu usług) i mogą się one wzajemnie integrować, dostarczając użytkownikowi dostęp do sieci szerokopasmowej BISDN (Broadband ISDN) za pośrednictwem xDSL.

Każde z rozwiązań ma swoje zalety i wady. Dostęp podstawowy (64/128 kb/s) w sieci cyfrowej z integracją usług ISDN-BRA uzyskuje się przez dowolny rodzaj medium (miedziane, radiowe i optyczne), a do powiększania lokalnego zasięgu łącza można wielokrotnie stosować stosunkowo proste regeneratory sygnału i systemy centralowe z komutowaniem kanałów. Cyfrowe kanały ISDN można również agregować do wyższych poziomów zwielokrotnienia, a łącząc je przez sieci optyczne transmitować informację na dowolną odległość. Jest to poważna zaleta tego sposobu komunikacji, przemawiająca za korzystaniem z rozwiązania i usług ISDN w przyszłości.


TOP 200