Przejściowe finanse

W przyszłym roku, po uruchomieniu w Polsce produkcji, Roche zdecyduje się na wdrożenie systemu zintegrowanego. Obecnie inwestuje w tymczasowe rozwiązanie.

W przyszłym roku, po uruchomieniu w Polsce produkcji, Roche zdecyduje się na wdrożenie systemu zintegrowanego. Obecnie inwestuje w tymczasowe rozwiązanie.

Działające na krajowym rynku od 1993 r. lokalne przedstawicielstwo koncernu Roche sprzedaje produkty wytwarzane poza Polską. W roku bieżącym dokonano modernizacji sprzętu komputerowego i nastąpiła migracja do środowiska Windows NT 4.0 i BackOffice 4.0. Większość użytkowników posługuje się już aplikacjami działającymi w NT lub Windows 95. "Obecnie prowadzimy tylko sprzedaż, ale w styczniu przyszłego roku planujemy uruchomić produkcję w fabryce premiksów w Mszczonowie. Wymagać to będzie zmiany całego systemu informatycznego" - mówi Ryszard Obuchowski, dyrektor ds. informatycznych w Roche Polska.

Polski i zagraniczny

Od początku działalności w Polsce firma posługiwała się oprogramowaniem SunAccount w wersji dla Novell NetWare, wchodzącym w skład pakietu SunSystems, który jest popularny w wielu krajowych przedstawicielstwach koncernu na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. W związku z migracją do nowego środowiska konieczna była zmiana systemu z wersji novellowej na Windows NT, natomiast rozbudowa firmy wymusiła dodanie modułu SunBusiness. Przyjęto platformę NT - SQL Server.

Roche Polska nie pracuje wyłącznie z oprogramowaniem SunSystems. Przykładowo, zamiast wchodzącego w skład pakietu SunSystems Fixed Assets, służącego do ewidencji środków trwałych, firma zdecydowała się na użytkowanie w pełni polskiego oprogramowania firmy MacroSoft - ESTRA. "Pakiet ten uważamy za lepiej przystosowany do polskiego rynku i naszych potrzeb niż SunSystems Fixed Assets. Również koszt jego zakupu i wdrożenia jest kilkakrotnie niższy" - twierdzi Ryszard Obuchowski. Aktualizacje pojawiają się cztery razy w roku, uwzględniając wszystkie zmiany przepisów. Jest to ważna zaleta tej aplikacji, szczególnie w porównaniu z produktami zagranicznymi, które muszą być polonizowane pod względem językowym i prawnym. Oprócz ESTRA, Roche Polska eksploatuje także pakiet płacowy, stworzony przez MacroSoft - KALI.

"Czasami oprogramowanie SunSystems nie jest zbyt wygodne w użytkowaniu, duże trudności pojawiają się podczas przygotowywania raportów. Zdarzają się sytuacje, kiedy w celu stworzenia raportu musimy wcześniej dokonać konwersji danych do Excela". System ten - według użytkowników - ma jednak dwie zalety. Po pierwsze, został już sprawdzony. Po drugie, ma ciekawe i skuteczne rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo danych i ograniczające do nich dostęp.

Poszukiwanie ERP

Kiedy jednak ruszy fabryka premiksów paszowych w Mszczonowie, wymagania stawiane systemowi informatycznemu znacznie wzrosną. Toteż firma zdecydowanie opowiada się za implementacją oprogramowania zintegrowanego, likwidując dotychczasowe pakiety obsługujące oddzielne funkcje. Przed kilkoma laty koncern podpisał korporacyjną umowę z SAP. Wdrożenia ukończono już w kilkunastu krajach. W Polsce system klasy ERP pojawi się wcześniej niż początkowo zakładała firma, czyli równolegle z uruchomieniem produkcji.


TOP 200