Przejrzyste raportowanie

Crystal Reports coraz mniej przypomina 'graficznego projektanta raportów', a coraz bardziej - typowy pakiet programistyczny.

Crystal Reports coraz mniej przypomina 'graficznego projektanta raportów', a coraz bardziej - typowy pakiet programistyczny.

<b>Interfejs Crystal Reports 9.0</b> nieznacznie różni się od poprzednich wersji

<b>Interfejs Crystal Reports 9.0</b> nieznacznie różni się od poprzednich wersji

Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec zmiany w nowym Crystal Reports 9.0. Projektant posługuje się dobrze znanym interfejsem, podobnie ustala układ tworzonych raportów, a sposób przygotowywania raportów zmienił się nieznacznie. Modyfikacje wprowadzono jednak "pod" interfejsem użytkownika - w motorze CR. Ich liczba w pełni uzasadnia sygnowanie nowej wersji numerem 9.0.

Mniej i łatwiej

Już po uruchomieniu CR 9.0 można zauważyć mniejszą niż dotychczas liczbę kreatorów. Producent zrezygnował z udostępniania tych narzędzi, które w praktyce niemal nigdy nie były wykorzystywane. Jednocześnie znacznie rozszerzono pozostałe kreatory. Łatwiej jest wybrać kilka źródeł danych i wykonywać inne operacje, które służą do generowania "bazowego" raportu. Możliwe jest tworzenie własnych szablonów ustalających układ stron, wielkość czcionek czy stałe elementy graficzne raportów.

Projektant raportów CR 9.0 może blokować wybrane pola, dzięki czemu programista tworzący raport nie zmieni np. przez pomyłkę ich rozmiaru. Zapobiega to nie planowanemu zaburzaniu układu raportu. Projektant może również używać nowych typów wykresów - Gantt i Gauge. I podobnie jak w przypadku formatowania czcionek (które może się zmieniać w zależności od wartości pewnych formuł), pod wpływem wartości wyników mogą być zmieniane np. kolor wybranego słupka w wykresie lub innych elementów graficznych.

W CR 9.0 pojawiła się nowa koncepcja Report Parts. Mechanizm ten pozwala na wydzielenie specjalnych fragmentów raportu dla określonych odbiorców. Na przykład, oglądając raport na urządzeniu przenośnym, można zrezygnować z wyświetlania danych szczegółowych - w takim przypadku wystarczy kilka liczb stanowiących podsumowanie. W poprzednich wersjach pakietu taką funkcję można było uzyskać tylko warunkowo ukrywając pewne fragmenty raportu.

Możliwe jest również tworzenie własnych mechanizmów zagłębiania się w raporty (drill-down). Istnieje możliwość dodania mechanizmu powodującego, że po kliknięciu na danym elemencie otworzy się inny podraport czy oddzielny raport ze szczegółowymi informacjami. Nowoś-cią jest traktowanie pola Memo ja- ko normalnego pola tekstowego, dzięki czemu może ono np. stanowić część filtru.

W wersji dziewiątej ulepszono eksport do Excela (2000/XP). Jest zapisywany cały układ raportu, włącznie z poprawnym zapisem generowanego wykresu (jako jeden obiekt) oraz z prawidłowym formatowaniem czcionek w raportach. Podobnie jak w plikach PDF, obsługa polskich znaków jest prawidłowa. Równocześnie opracowano specjalny typ raportu, gdzie np. podsumowania w wyeksportowanym pliku Excela są formułami arkusza kalkulacyjnego (a nie liczbami).

Nowością jest obsługa Unicode w standardowej wersji projektanta CR 9.0. Dotychczas była ona dostępna wyłącznie w specjalnej wersji dodawanej do Visual Studio .Net.

Raport z różnych źródeł

Znacznie przyspieszono dostęp do danych. Z poziomu raportu można odwoływać się równolegle do wielu różnych baz danych, co otwiera nowe pole do "integracji" danych na poziomie raportu. Dane pobierane przez CR 9.0 są indeksowane w motorze Crystal, przyspieszając ponowne sięganie do tej samej informacji. Równocześnie kwerenda skierowana do konkretnego źródła danych (Oracle, Microsoft Server lub dowolny plik tekstowy) może być traktowana jako tabela. Tak naprawdę w CR 9.0 dostępny jest spory motor bazodanowy, który gromadzi dane potrzebne do utworzenia raportu.

<b>Ras - Crystal Reports</b> w przeglądarce

<b>Ras - Crystal Reports</b> w przeglądarce

W przypadku danych OLAP nadal nie ma możliwości korzystania z PivotTable w arkuszach Excela (można natomiast używać Analysis Services z Microsoft SQL Server 2000).

Przebudowano także motor drukujący raporty. Łatwiej można go oprogramować i, co ważniejsze, działa szybciej.

Crystal Reports 9.0 stosuje inny format zapisu plików niż poprzednie wersje. Otwiera i zapisuje jednak raporty w formacie CR 8.5. Nowością jest możliwość zainstalowania CR 9.0 obok dowolnej starszej wersji Crystal Reports. Niestety Crystal Enterprise na razie posługuje się tylko raportami CR 8.5. Wersja zgodna z CR 9.0 będzie dostępna na przełomie 2002/2003 r.


TOP 200