Przegrupowanie w polskim oddziale CA Technology

Po przejęciu przez Midis Group, polski oddział firmy przeszedł reorganizację, planuje dwukrotne zwiększenie zatrudnienia i docieranie bezpośrednio do klientów.

Przegrupowanie w polskim oddziale CA Technology

CA w Polsce po zmianach

Firma została podzielona na trzy nowe działy:

- Virtual & Server Automation,

- Service Assurance,

- Security.

W lipcu br. Midis Group i rozszerzyły współpracę na kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Turcję. Firma ta - na zasadach franszyzy - stała się wyłącznym przedstawicielem CA w Polsce, Czechach, Estonii, Łotwie, Litwie, Turcji, na Słowacji i Węgrzech. To kontynuacja wcześniejszej umowy, kiedy Midis Group ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przejął zarządzanie w 16 krajach z Bliskiego Wschodu i Afryki. Co ciekawe, Midis Group zarządza także .

Cel: zwiększenie sprzedaży...

Jednym z głównych celów umowy ma być zwiększenie sprzedaży CA Technologies w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. "Jego wynikiem będą inwestycje we wsparcie dla użytkowników rozwiązań CA w całym regionie. Jestem przekonany, że ścisła współpraca Midis Group i CA Technologies zapewni wyniki pod względem zarówno wzrostu, jak i zadowolenia klientów" - przekonuje George Khouri, dyrektor Midis Group. "Dotychczasowe sukcesy na Bliskim Wschodzie i w Afryce to dobry przykład tego, co możemy osiągnąć. Oczekujemy, że uda nam się dotrzeć do większego grona klientów i znacząco rozwinąć działalność w Europie Środkowo-Wschodniej" - dodaje. Midis planuje 20-proc. wzrost sprzedaży w roku 2012. Plany rozwoju CA w Polsce jeszcze nie zostały sprecyzowane.

CA Technologies zamierza jednak prawie dwukrotnie zwiększyć zatrudnienie w Polsce z 10 do 20 osób. W tym roku wzrosło już ono o 30%. "Rekrutacja trwa, choć jesteśmy na początku tego procesu. Z początkiem listopada br. dołączył do nas Marcin Chmiela, nowy szef Działu Virtual & Server Automation. Wcześniej pracował u naszego partnera - B3Systems. Zna bardzo dobrze linię biznesową rozwiązań, za którą odpowiada i samą firmę. Dość dobrze orientuje się w bazie klienckiej" - mówi Michał Furman, Country Manager w CA Technologies w Polsce. "Od grudnia br. przychodzi kolejny Account Manager do działu handlowego, a od stycznia 2012 r. szef Działu Service Assurance. Kolejna fala rekrutacji rozpocznie się w przyszłym roku" - dodaje. Firma poszukuje konsultantów i osób do sprzedaży, głównie Account Managerów.

...i przyspieszenie podejmowania decyzji

Przejęcie polskiego oddziału CA w Polsce przez Midis Group ma przede wszystkim zwiększyć efektywność procesów sprzedaży i podejmowanie decyzji biznesowych . Sprawniej i szybciej mają być podejmowane decyzje taktyczne i zwiększa się autonomia w ramach lokalnych oddziałów spółki. Za politykę cenową i strategię na rynku polskim wciąż będzie odpowiadał Country Manager. Nie będzie także zmian w kanale partnerskim. Umowy zostały przedłużone. Firma chce również bezpośrednio odpowiadać na oczekiwania klientów końcowych.

Przejęcie polskiego oddziału CA w Polsce przez Midis Group ma przyspieszyć podejmowanie biznesowych decyzji w dziedzinie sprzedaży oprogramowania i usług wsparcia.

Michał Furman, Country Manager w CA Technologies w Polsce

W ramach tej strategii dokonano już restrukturyzacji. Po przejęciu polskiego oddziału przez Midis Group powstały trzy nowe działy - wymienione już Virtual & Server Automation i Service Assurance - oraz Security. "Po pierwszym kwartale można ocenić, że nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Midis jest zainteresowany wzrostem na polskim rynku, a strategia polega na odpowiednim poziomie inwestycji nakierowanych na wzmocnienie sił sprzedaży i wsparcia" - mówi Michał Furman. Nowy partner franczyzowy wspiera też CA wiedzą na temat właściwego wsparcia klientów końcowych. Tego - jak przyznają przedstawiciele polskiego oddziału - brakowało w podejściu do zarządzania sprzedażą. Tym bardziej, że dotąd firma działała przede wszystkim przez partnerów.

Przeprowadzona niedawno reorganizacja polskiego oddziału CA Technologies polegała także na przebudowie zespołu sprzedażowego. "Dotychczas zarządzał on właściwie kanałem partnerskim. Teraz ma także bezpośrednio wspierać klientów i zarządzać relacjami z nimi" - mówi Michał Furman. Efektem mają być bliższe kontakty z klientami, a tego - jak mówi - oczekiwali oni od CA Technologies. Jak przekonują przedstawiciele tego producenta, dla klientów "przejęcie" polskiego oddziału przez Midis Group praktycznie nie ma znaczenia. Firma ta tylko zarządza marką CA w Polsce. "Klienci będą wspierani lepiej przez ten sam zespół i to samo zaplecze korporacyjne. Jedyna zmiana nastąpi jeśli chodzi o jakość tego wsparcia. Duzi klienci przyjęli tę zmianę z zadowoleniem, ponieważ będą mogli rozmawiać bezpośrednio z producentem, czego dotychczas odczuwali brak" - dodaje.

Nowa oferta programowa i usługowa

Firma planuje także wprowadzić do oferty nowe rozwiązania. Zostaną one zaprezentowane w tym tygodniu na konferencji CA World w Las Vegas. Firma chce wprowadzić do oferty narzędzia wspierające zarządzanie systemami wirtualnymi i cloud computing. "Spodziewam się ciekawych informacji i zmian w naszej ofercie. Więcej szczegółów będę mógł jednak przekazać pod koniec listopada br." - mówi Michał Furman. Jednocześnie - już lokalnie, w Polsce - firma chce także zacząć wprowadzać do oferty nowe, wysokiej jakości usługi, kierowane bezpośrednio klientom końcowym. Mają to być usługi dostarczane w ramach trzech nowych działów, a związane z planowaniem architektury systemów i procesu wdrożenia oraz z konsultingiem i samym wdrożeniem. Pełna oferta usługowa ma być gotowa w połowie 2012 r.


TOP 200