Przegrana Elektrimu w sprawie z PenneCom

Firma będzie musiała zapłacić ok. 26 mln USD odszkodowania na rzecz holenderskiej spółki PenneCom BV. Taki jest rezultat postępowania arbitrażowego, związanego z zerwaną przez Elektrim umową o nabyciu 100% akcji w spółce Telefonia Pilicka.

Holenderska PenneCom BV wystąpiła z powództwem przeciw Elektrimowi, domagając się nakazania polskiej firmie ostatecznego zakupu 100% udziałów Telefonii Pilickiej, której jest właścicielem. W przeciwnym razie, zgodnie z żądaniem PenneCom, Elektrim miałby zapłacić odszkodowanie w łącznej wysokości 150 mln USD.

Sąd arbitrażowy w Paryżu tylko częściowo przychylił się do sugestii strony holenderskiej. Zgodnie z wyrokiem Elektrim musi zapłacić 1/7 kwoty, o którą występował PenneCom, czyli blisko 23 mln USD (łącznie z odsetkami) tytułem odszkodowania za niezawarcie umowy sprzedaży udziałów Telefonii Pilickiej. Oprócz tego Elektrim ma pokryć koszty postępowania arbitrażowego (735 tys. USD) oraz obsługi prawnej poniesione przez PenneCom (2 mln USD).

Zobacz również:

  • Ta firma oskarża Facebooka o przywłaszczenie sobie jej nazwy
  • UE uchyla grzywnę antymonopolową nałożoną na Qualcomm

Elektrim zastanawia się nad skomentowaniem wyroku. "Nasi prawnicy analizują uzasadnienie" - głosi komunikat firmy. Do postępowania doszło, gdyż Elektrim zerwał zawartą z PenneCom w kwietniu 1999 r. umowę o nabyciu 100% udziałów Telefonii Pilickiej "za cenę nie wyższą niż 140 mln zł". Telefonia Pilicka posiada koncesję na świadczenie usług telefonicznych na terenie dawnych województw: radomskiego, tarnobrzeskiego i piotrkowskiego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200