Przegląd produktów

Firma Autodesk stosunkowo późno zajęła się oprogramowaniem typu GIS. Niespełna dwa lata temu ukazał się program AutoCAD Map, łączący edytor CAD z systemem GIS, następny na rynku pojawił się Autodesk World, pozwalający na budowę i analizę systemów GIS.

Firma Autodesk stosunkowo późno zajęła się oprogramowaniem typu GIS. Niespełna dwa lata temu ukazał się program AutoCAD Map, łączący edytor CAD z systemem GIS, następny na rynku pojawił się Autodesk World, pozwalający na budowę i analizę systemów GIS.

World 2.0 firmy Autodesk

Firma Autodesk stosunkowo późno zajęła się oprogramowaniem typu GIS. Niespełna dwa lata temu ukazał się program AutoCAD Map, łączący edytor CAD z systemem GIS, następny na rynku pojawił się Autodesk World, pozwalający na budowę i analizę systemów GIS. Trzecim produktem jest MapGuide, który umożliwia prezentację danych i map GIS za pośrednictwem sieci Internet/intranet. W porównaniu prezentujemy właściwości World 2.0.

które wspiera niektóre funkcje klienta Microsoft Outlook.

Nowy kurs SGI

Zdecydowane poparcie Linuxa to element ogłoszonej niedawno nowej strategii Silicon Graphics. W związku z planowaną restrukturyzacją te obszary działalności Silicon Graphics, których nie można podporządkować linuxowej strategii, zostaną wydzielone i przekazane odrębnym działom. Stanie się tak np. z linią stacji roboczych Visual Workstation, pracujących pod kontrolą Windows NT.

Rick Belluzzo, dyrektor Silicon Graphics, poinformował również o zawarciu porozumienia z Veritas Software, dotyczącego współpracy nad oprogramowaniem dla Linuxa.

IBM nie rezygnuje

IBM nie koryguje linuxowego kursu. Na targach LinuxWorld firma poinformowała o zamiarach przeniesienia na tę platformę oprogramowania do zarządzania systemami Tivoli Enterprise oraz zaprezentowała linuxową wersję Lotus Domino R5. Dział IBM Global Services poinformował natomiast, że wkrótce w jego ofercie znajdzie się zestaw usług dla użytkowników Linuxa, obejmujący m.in. konsulting oraz 24-godzinną pomoc techniczną.

IBM zdecydował się także zacieśnić współpracę z Red Hat Software.

PlayStation nie na Linuxa

Firma Sony zaprzeczyła pogłoskom, jakoby nowa konsola do gier PlayStation 2 miała pracować pod kontrolą Linuxa. Rzecznik prasowa poinformowała, że do tego celu zostanie wykorzystany własny system Sony OS. Przyznała jednak, iż system stworzony przez Linusa Torvaldsa jest stosowany przy pracach nad PlayStation 2. Gier PlayStation 2 miała pracować pod kontrolą Linuxa. Rzecznik prasowaODBS. Możliwy jest również dostęp do danych zawartych w arkuszach kalkulacyjnych.

World 2.0 ma niewielkie możliwości w zakresie graficznej prezentacji raportów i sprawozdań, do programu dołączono więc Seagate Crystal Reports 5.0. Za jego pomocą można tworzyć wykresy, wybierając jeden z kilkunastu gotowych wzorców lub zdefiniować własny. Można także przygotować wykres w Excelu i umieścić go na mapie.

Programu World nie wyposażono w narzędzia do publikowania interaktywnych map na stronach !WWW. Do tego celu można zastosować Autodesk MapGuide, który umożliwia import map opracowanych przy użyciu Worlda 2.0.

Autorzy World 2.0 nie ustrzegli się jednak pewnych niedociągnięć. Podstawową wadą jest skomplikowany interfejs z nie uporządkowaną listwą narzędziową i niezbyt czytelnymi ikonami na niej. Jest najdroższym spośród prezentowanych programów.

W Polsce za pomocą Worlda 2.0 opracowano m.in. System Informacji Przestrzennej dla Gdańskiej Stoczni Remontowej.

ArcView 3.1 firmy ESRI

Program ArcView 3.1 w porównaniu z poprzednią wersją nie zmienił się w znaczący sposób. Firma ESRI, zamiast rozwijania samego programu, skoncentrowała się na zwiększeniu liczby i możliwości opcjonalnych modułów współpracujących z ArcView.

Wszystkie opcjonalne moduły współpracują z podstawowymi mechanizmami ArcView. Dotychczas dostępne były: Spatial Analyst (Analizy Przestrzenne - zawiera zestaw zaawansowanych narzędzi do prowadzenia analiz), Business Analyst (pozwala na marketingową, przestrzenną analizę rynku i sprzedaży), Network Analyst (do analizy struktur sieciowych, np. transportowych, wodnych czy energetycznych), StreetMap (do odszukania planu działki na podstawie jej adresu) oraz Internet Map Server (umożliwiający umieszczenie na stronach WWW interaktywnych map). W ub.r. ESRI wprowadziła dwa nowe moduły - 3D Analyst (do tworzenia, wyświetlania i analizy danych związanych z ukształtowaniem powierzchni mapy - mapy topograficzne) oraz Tracking Analyst (przeznaczony do śledzenia pojazdów, wyposażony w narzędzia obsługujące urządzenia ). Moduł 3D Analyst może być przydatny przy tworzeniu trójwymiarowego modelu przestrzeni - np. rzeźby terenu, poziomu wodonośnego. Dzięki niemu można tworzyć modele, uwzględniając zjawiska, na które ma wpływ grawitacja - np. spływ wody czy erozja gleb. Moduł Tracking Analyst, dzięki współpracy z urządzeniami GPS, pozwala m.in. na rysowanie map w terenie czy śledzenie ruchu pojazdów.