Przegląd prasy zagranicznej

Redaktorzy tygodnika Fortune obserwowali już rozwój rynku mikroprocesorów oczami Intela.

Druga strona procesora

Redaktorzy tygodnika Fortune obserwowali już rozwój rynku mikroprocesorów oczami Intela. Wtedy przyszłość niosła wiele zagrożeń. Teraz Erick Schonfeld zainteresował się (Leading the New Chip Revolution) punktem widzenia konkurenta Intela na rynku procesorów w ogóle, a lidera, jeśli chodzi o technologię system-on-a-chip - firmy Broadcom. Przyszłość wygląda dla niej nadzwyczaj dobrze, mimo widocznego już teraz znacznego przeszacowania akcji spółki. Jak to bywa w przypadku firm technologicznych, płaci się jednak za piękne perspektywy. Broadcom jest bardzo elastyczny, dzięki temu potrafił skoncentrować się na najbardziej dochodowych produktach. Dokładnie tam, gdzie ma przewagę nad konkurencją. E. Schonfeld konkluduje nie bez racji, że taka elastyczność w działaniu i wyspecjalizowanie się w technologii system-on-a-chip dobrze rokują na nadchodzące lata.

System-on-a-chip jest technologią, w której niezbędne do wykonywania określonych funkcji oprogramowanie zawarte jest w jednym układzie scalonym. Zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe dzięki stale zwiększającej się precyzji w elektronice, upakowaniu coraz większej liczby tranzystorów. Jednym z bardziej pasjonujących zastosowań tej technologii jest przekaz telewizyjny, dostosowany do indywidualnych potrzeb, kontrolowany przez układ w odbiorniku telewizyjnym. Broadcom, mimo że nie jest autorem oprogramowania, zajmuje dobrą pozycję przetargową w stosunku do współpracujących firm software'owych. Ma bowiem bardzo ważny atut, zajmuje się łączeniem aplikacji i ich doborem. Z technologią system-on-a-chip jest związanych już ok. 80% przychodów Broadcom, a zysk za rok ubiegły osiągnął rozmiary przychodów z roku 1997.

W najnowszym Fortune można znaleźć także opis kilku znanych już informatykom trendów. Na przykład outsourcing systemów klasy ERP, który łączy się z powstaniem nowej grupy firm usługowych, z angielska nazywanych Application Service Providers.

Przeczytać można także dość zabawną, a na pewno szczerą opowieść o perypetiach indywidualnego użytkownika z instalowaniem systemu Linux na notebooku. W roli użytkownika wystąpił Joel Dreyfuss, jeden ze stałych felietonistów Fortune.

Fortune, 10 maja 1999 r.


TOP 200