Przegląd prasy zagranicznej

Prawdopodobnie wszystkie czasopisma biznesowe, uznające się w mniejszym lub większym stopniu za opiniotwórcze, publikują listy największych lub najlepszych firm. Formuła takiego zestawienia w raporcie Inc. 500 jest pod tym względem o tyle oryginalna, że zawiera kilkaset najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw amerykańskich.

Prawdopodobnie wszystkie czasopisma biznesowe, uznające się w mniejszym lub większym stopniu za opiniotwórcze, publikują listy największych lub najlepszych firm. Formuła takiego zestawienia w raporcie Inc. 500 jest pod tym względem o tyle oryginalna, że zawiera kilkaset najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw amerykańskich.

Średni wzrost ich przychodów w ciągu pięciu ostatnich lat wyniósł 1857%, a przychody w ubiegłym roku - 24 mln USD. Raport miesięcznika Inc. pozwala ocenić, które branże i formy działalności są obecnie w Stanach Zjednoczonych najbardziej dochodowe. To, co w USA dzieje się dzisiaj, zazwyczaj jutro dociera do Europy. Trendy zza oceanu mogą być więc przepowiednią czekającej stary kontynent przyszłości.

W pierwszej dwudziestce znajduje się aż 9 firm branży teleinformatycznej. Okazuje się, że wśród najszybciej rosnących firm zajmujących się informatyką i łącznością prym wiodą dostawcy usług (63% wszystkich firm na liście). Dotyczy to zarówno wdrożeń, jak i tradycyjnego doradztwa, tyle że w zakresie skutecznego wykorzystywania najnowocześniejszych, dostępnych na rynku technologii. Firmy nie wiedzą, jak mogą efektywnie wykorzystać pojawiające się jak grzyby po deszczu narzędzia i w które z nich należy inwestować. Doradcy mogą tu liczyć na duże zainteresowanie, a w konsekwencji na duże zyski.

Inną, szybko rozwijającą się dziedziną w branży teleinformatycznej jest tzw. pośrednictwo. Nie wystarczy odsprzedać oprogramowania czy sprzętu komputerowego. Wartość dodana oferowana przez pośrednika to czynnik warunkujący sukces w tej dziedzinie. Pośrednicy działają najczęściej w branży telekomunikacyjnej, oferując jednocześ- nie usługi związane z systemami handlu elektronicznego lub rozwiązaniami umożliwiającymi zdalną pracę. Przykładem takiej firmy jest pierwsza na liście Justice Technology, oferująca klientom m.in. usługę callback.

Raport Inc. 500 zawiera nie tylko listę firm i informacji o tym, w jaki sposób zwycięzcy odnieśli sukces, ale także krótkie rady dla mniej dynamicznych, oparte na doświadczeniach wielu ambitnych szefów małych, rozwijających się przedsiębiorstw amerykańskich (tzw. startup). Wśród nich znajdują się m.in. jak zatrudniać odpowiednich pracowników i motywować ich w taki sposób, aby mieli poczucie, że pracują także dla siebie (The right staff).

<hr size=1 noshade>Inc. 500, wydanie specjalne


TOP 200