Przegląd prasy zagranicznej

Rozmowy z kreską

Rozmowy z kreską

Dlaczego niektórzy ludzie i niektóre organizacje mają nieustannie nowe pomysły, a innym z trudem przychodzi wymyślenie czegokolwiek niekonwencjonalnego? Nad istotą kreatywności w kwietniowym numerze Fast Company zastanawia się czternastu wynalazców, artystów, pisarzy i przedsiębiorców. Co najciekawsze, im bardziej zaawansowany wiekowo jest komentator, tym ciekawsze ma przemyślenia na temat kreatywności.

Dobre pomysły pojawiają się wtedy, gdy ludzie z różnymi poglądami i punktami widzenia pracują wspólnie nad tym samym problemem. Ludzie naprawdę twórczy pozwalają swoim myślom "wędrować" bez ograniczeń, łącząc różne pomysły. Innowacja pojawia się w nieoczekiwanych zestawieniach, w połączeniu przedmiotów, tematów, które najczęściej nie są ze sobą w jakikolwiek sposób związane. Pamiętaj zawsze, iż lepiej jest stworzyć cokolwiek niż nic. Twórczość wymaga wiele wiary - nie tylko w siebie, ale również w to, że masz prawo pójść dalej, nawet jeśli nie wiesz dokładnie, co właściwie robisz. Kreatywność pojawia się wtedy, gdy jesteś znudzony, chcesz podjąć wyzwanie zmiany status quo. Pojawia się wśród ludzi poszukujących alternatywy.

Jeśli chcesz być rzeczywiście kreatywny, oducz się kpiarstwa i cenzurowania, którego doświadczałeś przez całe życie. Groźba drwiny skłania ludzi do zachowań konformistycznych, buduje silne bariery dla prawdziwej twórczości. Jeśli jesteś osobą naprawdę kreatywną, wiesz, że musisz być przygotowany na poczucie braku bezpieczeństwa i osamotnienia. Nie możesz być jednocześnie kreatywny i podporządkowany, posłuszny. Aby być kreatywnym, musisz zrezygnować z prób kontrolowania wszystkiego, przezwyciężyć strach.

Prawdziwa kreatywność zmienia nasze życie, zagraża istniejącemu porządkowi rzeczy, sprawia, że postrzegamy świat inaczej. Przynosi zmianę, a ludzie obawiają się zmian. Kreatywność to widzenie wszystkiego, nawet wówczas, gdy chcesz zamknąć oczy. Twórczość wyraża naszą najbardziej pierwotną potrzebę zabawy. Jest tłumiona, gdy się boisz. Pomyśl o tym, w jaki sposób bawią się dzieci: mają cudowną wiarę w to, iż wszystko będzie dobrze. Kreatywność pomaga nam uzmysłowić sobie, że nie musimy rozumieć wszystkiego. Możemy zajmować i cieszyć się czymś - odczuwać to, wykorzystywać - nie pojmując tego do końca. Miej umysł otwarty na niespodzianki. Jeśli chcesz być twórczy, nie staraj się stworzyć czegoś nowego. Robienie czegoś nowego oznacza nierobienie czegoś, co było już robione. To jest negatywny impuls, a negatywne są frustrujące. Cokolwiek robisz, nie myśl o tym, czego nie możesz zrobić. Twórczość zaczyna się wtedy, kiedy rysujesz kreskę na papierze. A potem zaczynasz rozmawiać z tą kreską, mówisz do niej i pozwalasz, by ona przemówiła do ciebie. Pozwalasz jej, by stała się partnerem w rozmowie.

--------------------------------------------------------------------------------

Fast Company, kwiecień 2000 r.


TOP 200