Przedsiębiorstwa poprawiły wyniki finansowe

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w trzech pierwszych kwartałach br. polskie przedsiębiorstwa miały dobre wyniki finansowe - wartość netto była o 12,5% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wynik finansowy netto od stycznia do września br. w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych był wyższy o 7 mld zł niż rok wcześniej i wyniósł 67,5 mld zł. "Wynik na działalności finansowej był znacznie lepszy niż w okresie styczeń-wrzesień ub. roku (2,9 mld zł wobec minus 2,9 mld zł). Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów poprawił się o 9,1% i wyniósł 75,4 mld zł, obniżył się natomiast wynik na pozostałej działalności operacyjnej (z 6,7 mld zł do 3,1 mld zł)" - czytamy w komunikacie GUS-u.

Przychody z całokształtu działalności rosły szybciej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio o 4,0% i 3,6%), dzięki temu poprawił się wskaźnik poziomu kosztów (z 94,8% przed rokiem do 94,5%). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 4,8% i 4,6%).

Wynik finansowy brutto wyniósł 81,1 mld zł wobec 73,0 mld zł przed rokiem, a obciążenia tego wyniku ukształtowały się na poziomie 13,6 mld zł (12,9 mld zł przed rokiem). Zysk netto wzrósł o 4,2%, a strata netto obniżyła się o 26,4%.

Większość przedsiębiorstw (72,6%) wykazała zysk netto wykazało (wobec 72,5% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 84,2% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 81,3% przed rokiem). Z danych GUS-u wynika, że w dobrej kondycji jest sektor przetwórstwa przemysłowego - zysk netto odnotowało 73,1% firm (przed rokiem 70,4%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 85,9% (wobec odpowiednio 82,5%).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200