Przedsiębiorstwa chcą etycznych i zaufanych dostawców technologii

Jak wynika z przeprowadzonych przez IFS globalnych badań, mimo pandemii COVID-19 większość ankietowanych firm planuje zwiększyć wydatki na transformację cyfrową. Poszukiwane będą technologie zaawansowane, automatyzujące procesy organizacji, gwarantujące bezpieczeństwo danych i oparte na sztucznej inteligencji. Jednak ogromną rolę w wyborze partnera transformacji będą odgrywały aspekty niematerialne.

Autor: Grzegorz Stech

Wiosną 2020 roku IFS przeprowadził globalne badanie „Digital Transformation Investment. The Technology Equation in 2020 and Beyond” wśród 3000 osób odpowiedzialnych za IT w organizacjach i członków kadry zarządzającej. Wyniki są optymistyczne – firmy nie mają zamiaru zamrażać inwestycji w cyfryzację. Widać jednak wyraźną zmianę, spowodowaną dotychczasowymi doświadczeniami transformacyjnymi. Odpowiedni dobór partnera zmian, technologii i dostawcy rozwiązań IT nabierają szczególnego znaczenia dla organizacji w trudniejszym rynkowo czasie. Nieudane procesy transformacyjne, które miały miejsce w przeszłości, stały się lekcją dla firm i katalizatorem do poszukiwań właściwych partnerów technologicznych, z którymi będą w stanie przejść sprawnie zmianę.

Liczy się nie tylko ekonomia

Mimo wcześniejszych, często nieudanych prób transformacyjnych, badane przez IFS przedsiębiorstwa są gotowe podejmować kolejne próby usprawnienia cyfrowego swojego biznesu. Nowe technologie stały się obecnie łatwiej dostępne, oferują firmom nowe możliwości, łącznie ze zmianą modelu biznesu. Jednak, jak wynika z omawianego badania, to inne czynniki niż parametry technologiczne wysuwają się na pierwszy plan przy podejmowaniu decyzji o podjęciu projektów transformacyjnych. Firmy chcą po drugiej stronie mieć partnera, który ma wiedzę i doświadczenie (32% ankietowanych), oferuje rozwiązania długoterminowe (30%), ale też postępuje etycznie (29% badanych firm). Okazuje się, że etyka została oceniona wyżej niż innowacyjność dostawcy (27%). To pokazuje, że organizacje nie kierują się w swoich wyborach jedynie kwestiami ekonomicznymi, ale szukają dostawców działających transparentnie. Badani menedżerowie wskazali też najważniejsze przyczyny, które budowały negatywne doświadczenia z dostawcami we wcześniejszych próbach transformacji cyfrowej. To przekroczenie zaplanowanego budżetu (28% wskazań) oraz przekroczenie terminów planowanych wdrożeń (26%). Najważniejszą zaś przyczyną poprzednich niepowodzeń transformacyjnych jest, zdaniem 37% respondentów, brak odpowiedniego doradztwa ze strony dostawców technologii.

Źródło: Badanie „Digital Transformation Investment. The Technology Equation in 2020 and Beyond”.

Budowanie niematerialnej więzi

O tym, jak ważny jest odpowiedni dobór dostawcy technologii w procesie transformacji cyfrowej, świadczy też fakt, jak długo organizacje mogą odczuwać skutki nieudanej transformacji. Dla 45% przedsiębiorstw, które doświadczyły wcześniejszej nieudanej próby transformacyjnej efekty porażki były odczuwalne jeszcze przez okres od roku do 2 lat. Aż 1/3 takich firm skutki złego wdrożenia odczuwała przez 2-3 lata. Niepowodzenie w poprzednich projektach transformacyjnych siłą rzeczy wpływa na zwiększenie braku zaufania i niechęć do angażowania się w kolejne próby zmiany cyfrowej. Rolą dostawcy jest więc przekonanie organizacji, że nowa próba transformacji tym razem powiedzie się dzięki unikalnym cechom wspólnym, które będą budować specyficzną, niematerialną więź firma-dostawca. Firmy chcą bowiem nie tylko dostawcy etycznego, ale też o kulturze zbliżonej do ich własnej (tak wskazało 23% badanych przedsiębiorstw).

Źródło: Badanie „Digital Transformation Investment. The Technology Equation in 2020 and Beyond”.

Przejrzystość w relacjach

Ważnym aspektem transformacji organizacji jest odpowiedni dobór technologii, która stanie się cyfrowym silnikiem napędzającym zmiany. Niestety, aż 48% respondentów z firm o przychodach 850–950 mln USD stwierdziło, że zarząd lub dyrekcja wyższego szczebla zmusiły ich do wyboru rozwiązań dobrze znanych dostawców, mimo że były one słabo dostosowane technologicznie do potrzeb przedsiębiorstwa. Do tego dochodzi kwestia niedostatecznego doradztwa, a więc tego elementu wdrożenia cyfrowego, którego wielu menedżerom brakuje.

„Przedsiębiorstwa inwestujące w technologie powinny oczekiwać od swoich dostawców stosowania dobrych praktyk w zakresie marketingu i sprzedaży, opartych na rzeczywistych korzyściach dla klienta” - powiedział Michael Ouissi, dyrektor ds. relacji z klientami w IFS.
Należy pamiętać, że po utracie zaufania rynkowemu dostawcy będzie trudno na nowo zbudować zdrowe relacje z przedsiębiorstwem, oparte na zaufaniu i przejrzystości działań wdrożeniowych. Jak zatem rozwijać zdrowe partnerstwo? IFS na przykład stosuje proces rozwoju wartości biznesowej (business value engineering – BVE), w który zaangażowane są przedsiębiorstwa. W jego ramach określane są jasne, wymierne korzyści, które powinna uzyskać firma po wdrożeniu rozwiązania oferowanego przez IFS. Takie podejście dostawcy do projektu transformacyjnego w danej organizacji pozwala na optymalizację kontroli finansowej projektu, kontrolę realizacji i lepsze zarządzanie zmianami, kontrola i zarządzanie podwykonawcami zmiany cyfrowej.

Świadoma potrzeba technologiczna

Jak wynika z omawianego badania, przedsiębiorstwa oczekują dziś takich rozwiązań, które dodają inteligencję i automatyzację do procesów biznesowych lub aktywów produkcyjnych. Jako priorytetową technologię 24% ankietowanych wskazało sztuczną inteligencję. Niewiele mniej, bo 23,5% uważa, że istotne w nowych rozwiązaniach technologicznych transformujących biznes jest zastosowanie VR, ponad 21% – ARC Cloud (Automatic Content Recognition Cloud). Podobne wskazania uzyskało uczenie maszynowe oraz IoT.

„Lista życzeń” organizacji jest długa. Świadczy ona o zidentyfikowanej, świadomej potrzebie głębokiej zmiany technologicznej, przeprowadzanej przez zaufanego, sprawdzonego dostawcę. Zmiany, której celem jest optymalizacja procesów, holistyczny wgląd w realizowane operacje, usprawnianie zarządzania.

www.ifs.com

Źródło: Badanie „Digital Transformation Investment. The Technology Equation in 2020 and Beyond”.