Przedsiębiorczość wirtualna

Motto nowych współczesnych firm powinno brzmieć: małe, inteligentne, szybkie i... wirtualne.

Motto nowych współczesnych firm powinno brzmieć: małe, inteligentne, szybkie i... wirtualne.

Pojęciem wymagającym dokładniejszego wyjaśnienia jest słowo "wirtualny", które ostatnio robi zawrotną karierę, a co za tym idzie - istnieje wiele rozmaitych prób jego zdefiniowania. Jedna z tych definicji odnosi je do pojęcia symulacji.

Jeszcze nie tak dawno w komputerach można było sobie samemu zdefiniować dysk wirtualny, który zamiennie nazywany był dyskiem symulowanym lub RAMdyskiem, ponieważ stanowił część pamięci RAM. Nazywanie tego dysku symulowanym wynikało z faktu, iż miał on wszystkie cechy dysku twardego, a jego współpraca z komputerem od strony funkcjonalnej przebiegała również identycznie, z wyjątkiem jednego - nie istniał fizycznie, był jedynie tymczasowo odpowiednio zdefiniowaną częścią pamięci RAM i po wyłączeniu zasilania, znikał wraz z całą swoją zawartością. Powstaje pytanie: na czym polegała jego atrakcyjność czy przewaga nad dyskiem twardym? Otóż działał on nieporównywalnie szybciej, bo z prędkością pracy procesora. Dysk symulowany, zwany wirtualnym, jest więc najczystszą formą wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość jest po prostu perfekcyjnie symulowaną rzeczywistością we wszystkich swoich aspektach.

Symulacja i symulatory znane były i wykorzystywane z powodzeniem od dawna, ale dopiero dzisiejsze "potężne" komputery i towarzyszący im osprzęt oraz oprogramowanie pozwalają na stworzenie tak doskonałej jakościowo symulacji rzeczywistości, że można ją nazwać wirtualną. Pozwala ona ludziom poczuć się w owej cyfrowej przestrzeni jak na jawie, czyli wprowadzić ich w taki stan, że mimowolnie zaczynają wierzyć, iż ich działanie będzie miało rzeczywiste konsekwencje, przy jednoczesnym zagwarantowaniu im pełnego bezpieczeństwa. Ludzie wówczas zaczynają się zachowywać, tak jak w realnym świecie, w którym żyją na co dzień.

Wielka symulacja

Nowym pojęciem blisko związanym z wirtualną rzeczywistością jest cyberprzestrzeń (cyberspace<sup>1</sup>). Cyberprzestrzeń jest ogólnym określeniem dla cyfrowej rzeczywistości, stworzonej w sieci WWW . Uzasadnieniem dla tego nowego pojęcia stało się powstanie w rozległych sieciach komputerowych niezliczonej liczby dynamicznie między sobą powiązanych wirtualnych podmiotów.

To już nie jest jedynie tak perfekcyjna symulacja rzeczywistości, że pozwala ludziom uwierzyć na krótko, iż jest realnym środowiskiem. Obecnie jest to stale istniejąca w sieci WWW zbiorowość powiązanych ze sobą wirtualnych bytów, których skutkiem są różne zmiany w rzeczywistości. Przykładowo, takimi wirtualnymi bytami są: elektroniczne katalogi, wirtualne sklepy, multimedialne kioski, elektroniczne pasaże handlowe, elektroniczne targi, elektroniczne zakupy i wiele innych. Mają one wirtualną, czyli doskonale symulowaną, strukturę fizyczną, która nie istnieje w postaci analogowej. Wirtualność komputerowa pozwala na naśladowanie w sieci WWW tradycyjnego sklepu, a klient w tym nie istniejącym fizycznie sklepie dokonuje zakupu rzeczywistego towaru za własne rzeczywiste pieniądze, które w odpowiedniej kwocie zostaną odjęte z jego rzeczywistego bankowego konta.

Musimy sobie uświadomić jedną bardzo ważną konsekwencję poszerzenia zakresu znaczeniowego słów "wirtualna rzeczywistość": w cyberprzestrzeni przestał obowiązywać początkowo bardzo istotny atrybut wirtualnej rzeczywistości, jakim była gwarancja bezpieczeństwa odnośnie do skutków przebywania w niej. Wraz z opuszczeniem wirtualnej rzeczywistości znikały wszelkie obserwowane skutki zachowania się w niej. Dzisiaj w wirtualnym sklepie klient naprawdę realizuje swoje potrzeby i wydaje własne pieniądze. W roku 1995 obroty wirtualnych bytów w cyberprzestrzeni wyniosły 15,9 mld USD, a prognozy International Data Corporation przewidują, że w roku 2000 osiągną one 100 mld USD, zaś odważniejsze szacunki mówią nawet o 2000 mld USD.

Interesy w cyfrowej przestrzeni

Proces wzajemnego przenikania się cyberprzestrzeni z rzeczywistym światem będzie postępował. W niedługim czasie nastąpi pełne zintegrowanie komputera z telefonem komórkowym, telewizją kablową, bankomatem, kartą kredytową, placówkami handlowymi, usługowymi itd. Możemy już mówić o wirtualnym środowisku ekonomicznym o następujących wymiarach:

  • informacyjnym (VIS - Virtual Information Space)

  • komunikacyjnym (VCS - Virtual Communication Space)

  • dystrybucyjnym (VDS - Virtual Distribution Space)

  • transakcyjnym (VTS - Virtual Transaction Space).


  • TOP 200