Przedsiębiorcy nie rezygnują z inwestycji

Ponad połowa badanych przedsiębiorstw będzie kontynuować w tym roku inwestycje zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Najwięcej wydadzą na modernizację i rozwój produkcji, rozbudowę lub modernizację budynków oraz inwestycje w nowe technologie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan, większość polskich przedsiębiorstw, mimo kryzysu gospodarczego, przygotowuje strategię inwestycyjną (41 proc.) lub plany inwestycyjne (29 proc.). Najczęściej zamierzają inwestować duże firmy zajmujące się handlem zagranicznym (import- eksport).

Decyzje o inwestycji zależą od perspektyw rozwoju branży, a także od sytuacji finansowej konkretnej firmy. Według Lewiatana, optymistycznym sygnałem są jednak deklaracje przedstawicieli połowy przedsiębiorstw (51 proc.), że pomimo kryzysu będą kontynuować inwestycje zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Zobacz również:

  • Osiągnięcie polsko-hinduskiego zespołu fizyków przyczyni się do rozwoju komputerów kwantowych
  • Kiedy wodór zastąpi ropę, gaz i węgiel
  • Spotify prognozuje 100 mld USD przychodów w ciągu 10 lat

42 proc. badanych firm stwierdziło, że kryzys spowodował zmianę ich planów. W tej grupie firm jedynie 2 proc. przedsiębiorców definitywnie zrezygnowało z inwestycji, ale też taki sam odsetek postanowił zwiększyć inwestycje. W co trzeciej firmie odłożono wszystkie planowane inwestycje na przyszłość (33 proc.).

Jak wykazało badanie, najwięcej inwestycji w latach 2009-2010 dotyczyć będzie modernizacji i rozwoju produkcji (28 proc.), rozbudowy bądź modernizacji budynków (24 proc.) oraz inwestycji w nowe technologie (14 proc.). Głównym źródłem finansowania będą środki własne - blisko 80 proc. firm biorących udział w ankiecie planuje (współ)finansowanie inwestycji z kapitałów własnych. 35 proc. chce skorzystać z funduszy unijnych, a co trzeci przewiduje wykorzystanie także kredytu bankowego.

Źródło: PAP

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200