Przedsiębiorcy, łączcie się!

Organizacje biznesowe odgrywają zasadnicze znaczenie w zakresie relacji państwo-rynek, od szeroko rozumianej reprezentacji określonych sektorów, do udziału w procesach legislacyjnych m.in. w zakresie konsultacji społecznych.

Organizacje biznesowe odgrywają zasadnicze znaczenie w zakresie relacji państwo-rynek, od szeroko rozumianej reprezentacji określonych sektorów, do udziału w procesach legislacyjnych m.in. w zakresie konsultacji społecznych.

Przedsiębiorcy, łączcie się!

<b>Krzysztof Szubert</b>, przewodniczący Komisji BCC ds. Informatyki, Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego i przewodniczącym KRESI (Koalicja na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego).

Niestety, tylko ok. 3% przedsiębiorców jest zrzeszonych w działających w Polsce ponad 100 izbach przemysłowo-handlowych lub ok. 250 rożnych organizacjach samorządowych, jak BCC.

Opracowywany i proponowany przez BCC projekt samorządu gospodarczego – który właśnie miałby szansę zmienić tę sytuację dotyczy co najmniej 1,7 mln ludzi-przedsiębiorców, którzy nie tylko nie mają swojej reprezentacji politycznej, ale i zawodowej. Takie rozwiązania funkcjonują obecnie w większości krajów europejskich i przykładowo żadne poważne decyzje w Niemczech nie odbywają się bez wcześniejszego zatwierdzania ich przez właśnie lokalny samorząd gospodarczy (Deutschen Industrie und Handelskammertag). Proponowany samorząd gospodarczy, wzorowany na polskim samorządzie przedwojennym oraz odpowiednich przepisach czy wzorcach działających obecnie w Europie daje możliwość uzyskania znacznie silniejszej pozycji przez przedsiębiorców i pracodawców, a także realnej i bliskiej współpracy z rządem.

Innego typu rozwiązaniami, funkcjonującymi równolegle na nieco niższym poziomie – czysto sektorowym – są wszelkiego typu inicjatywy integrujące branżowe organizacje czy stowarzyszenia, jak chociażby utworzona z inicjatywy BCC w zeszłym roku Koalicja na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI). Członkami Założycielami Koalicji i zarazem Stronami Porozumienia są osoby prawne posiadające znaczący dorobek w dziedzinie telekomunikacji, informatyki, informatyzacji i promocji rozwoju społeczeństwa informacyjnego działające na terenie całego kraju. Aktualnie w skład Koalicji KRESI wchodzi 10 uznanych i liczących się na rynku podmiotów działających na rzecz gospodarki opartej na wiedzy.

Więcej o Programie Foresight Polska 2020 na stroniehttp://www.computerworld.pl/foresight2020


TOP 200