Przede wszystkim oprogramowanie

Centralny Ośrodek Informatyki górnictwa powstał w 1951 roku jako jednostka świadcząca usługi dla przedsiębiorstw górniczych. Początkowo do przetwarzania danych stosowano w nim maszyny licząco-ana-lityczne. a po 1969 roku - elektrony cyfrowe. Aby udoskonalić organizację funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przybliżyć informatykę do użytkowników, utworzono 9 zakładów - oddziałów terenowych, świadczą-cych usługi z zakresu przetwarzania danych.

Centralny Ośrodek Informatyki górnictwa powstał w 1951 roku jako jednostka świadcząca usługi dla przedsiębiorstw górniczych. Początkowo do przetwarzania danych stosowano w nim maszyny licząco-ana-lityczne. a po 1969 roku - elektrony cyfrowe. Aby udoskonalić organizację funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przybliżyć informatykę do użytkowników, utworzono 9 zakładów - oddziałów terenowych, świadczą-cych usługi z zakresu przetwarzania danych.

Obecnie COIG zatrudnia około 1400 pracowników. Sprzęt ośrodka jest konsekwentnie moim, co pozwala na stosowanie najnowszych systemów przetwarzania z wykorzystaniem technologii baz danych, a szczególnie przetwarzania transakcyjnego w oparciu o sieć kilkuset rozproszonych po województwie terminali. Telekomunikacja i teleinformacja należą do rozwojowych kierunków działania Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa.

ocenę prac projektowych realizowanych w COIG potwierdzają liczne nagrody władz resortowych i organizacji wyższej użytecznosci publicznej W ostatnim okresie COIG zajmuje się także importem i sprzedażą urządzeń elektronicznych, głównie sprzętu mikrokomputerowego klasy IBM PC, kopiarek biurowych, telefaksów i materiałów eksploatacyjnych oraz części do tych urządzeń, z zapewnieniem instalacji sprzętu u klienta i doradztwem w zakresie kompletacji i eksploatacji.

Ośrodek skupia duży zespół doświadczonych projektantów i programistów oraz pracowników serwisu technicznego. W jego strukturze istnieje też dział szkolenia informatyków. COIG dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym do realizacji oferowanych usług, głównie komputerami ICL 39.

Stosownie do przemian zachodzących w kraju COIG podejmuje się nowych rodzajów działalności i zwiększa zakres swych usług, obejmując nimi jednostki organizacyjne niezależnie od ich przynależności branżowej.

Na mocy porozumienia generalnego zawartego pomiędzy COIG i Biurem ICL w Warszawie, obie strony realizują wspólne przedsięwzięcia, oferując i wdrażając kompleksowe technologie informatyczne.

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa jest współpartnerem firmy 3M w zakresie akwizycji i sprzedaży materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb informatyki. Prowadzi też dystrybucję urządzeń klimatyzacyjnych do hal komputerowych produkcji firmy HIROSS oraz drukarek STAR, otrzymywanych na mocy porozumienia o współpracy z firmą ABC DATA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200