Przede wszystkim automatyzacja

HP zaprezentował nowy pakiet oprogramowania i usług, który ma pomóc w automatyzacji operacji wykonywanych przez działy IT i usprawnić procesy zarządzania usługami biznesowymi.

HP zaprezentował nowy pakiet oprogramowania i usług, który ma pomóc w automatyzacji operacji wykonywanych przez działy IT i usprawnić procesy zarządzania usługami biznesowymi.

Główną nowością zaprezentowaną podczas Software Universe było oprogramowanie HP Automated Operations 1.0. Ma ono doprowadzić do automatyzacji operacji IT we wszystkich aspektach technologicznych i organizacyjnych. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie pracochłonnych operacji wykonywanych ad hoc i przez to narażonych na ludzki błąd. Jak przekonują przedstawiciele HP, oprogramowanie to pozwala jednocześnie na znaczne obniżenie kosztów utrzymania systemu i przeznaczenie uwolnionych w ten sposób zasobów na realizację bardziej strategicznych działań IT. Oprócz tego HP przedstawił nową wersję multimedialnej platformy dla operatorów telekomunikacyjnych HP OpenCall Media Platform 4.0.

Automatyzacja zarządzania usługami

Na pakiet HP Automated Operations 1.0 składają się trzy komponenty: zarządzanie usługami IT (IT Service Management), zarządzanie usługami biznesowymi (Business Service Management) oraz automatyzacja usług biznesowych (Business Service Automation). Stał się on jednym z filarów portfolio produktów serii BTO (Business Technology Optimization), która integruje z dotychczasową ofertą HP OpenView technologie kupione wraz z przejęciem firm Peregrine, Mercury i Opsware.

Nowe oprogramowanie HP Business Service Automation zostało zbudowane na bazie technologii kupionych od Opsware. Jest to platforma do automatyzacji wszystkich procesów IT oraz zarządzania zmianami w aplikacjach, serwerach, sieciach, pamięciach masowych i stacjach klienckich. Procesy można zintegrować z oprogramowaniem HP Operations Orchestration, co pozwala na automatyczne wykonywanie zaawansowanych i skomplikowanych zmian poprzez wiele warstw infrastruktury z uwzględnieniem procesów audytowych. Ma to szczególne znaczenie tam, gdzie procesy te wpływają na raportowanie finansowe, bezpieczeństwo oraz inne aspekty zgodności z przepisami. HP Business Service Automation udostępnia także centralną bazę danych CMDB (Configuration Management DataBase) ułatwiającą zarządzanie konfiguracjami - w jej ramach można rejestrować wszystkie zmiany w konfiguracjach systemów IT.

Oprogramowanie IT Service Management (ITSM) pozwala na definiowanie, dostarczanie i zarządzanie usługami biznesowymi od momentu opracowania ich projektu, aż do całkowitego wygaszenia. Oprócz tego umożliwia ciągłe monitorowanie wydajności usług oraz automatyczne jej poprawianie. Dodatkowo, dla oprogramowania ITSM producent udostępnił w listopadzie br. pakiet szkoleniowy HP Blueprint and Training for Service Manager 7.0, który prezentuje najlepsze praktyki dotyczące standaryzacji i automatyzacji procesów w trakcie wdrażania ITIL v3 oraz integracji z pakietem HP Service Manager. Kolejny nowy pakiet - HP IT Service Management Assessment Services - umożliwia zaś ciągłą prezentację jakości świadczonych usług i ułatwia jej ocenę przez pracowników działów IT.

W ramach HP Automated Operations 1.0 pojawiło się także oprogramowanie HP Service Manager 7.0, które automatyzuje zarządzanie cyklem życia usług biznesowych z perspektywy użytkownika. Wykrywanie problemów oraz ich rozwiązywanie mogą być przyspieszane przez integrację z rozwiązaniami HP Universal CMDB i HP BSM. Oprogramowanie to jest także oferowane w modelu Software-as-a-Service.

Jeszcze jedną nowością w ramach ITSM jest HP Decision Center 2.0, które ma pomagać działom IT w podejmowaniu skuteczniejszych niż dotąd decyzji, wpływając tym samym na jakość dostarczania usług. Decision Center 2.0 zawiera prekonfigurowane moduły analityczne bazujące na ITIL v3 i umożliwiające wykonanie pomiarów potrzebnych do usprawniania realizowanych usług biznesowych.

Multimedia dla operatorów

HP zaprezentował też nową wersję multimedialnej platformy dla operatorów telekomunikacyjnych, oferujących zarówno systemy bezprzewodowe, jak i przewodowe łącza szerokopasmowe. HP OpenCall Media Platform 4.0 to serwer mediów, który przyjmuje połączenia przychodzące i realizuje przekaz multimedialnych treści (wideo, dźwięk, komunikaty w ramach sieci społecznościowych) w zależności od wykupionego pakietu usług. Na jednej platformie można uruchomić wiele usług multimedialnych, a jak zapewniają przedstawiciele HP, w efekcie konsolidacji można znacznie obniżyć koszty wdrożenia i eksploatacji systemu. Platformę można wdrożyć na wiele sposobów - przez usługi web (VoiceXML lub Java) lub w środowisku nowej generacji bazującym na protokole Internet Multimedia Subsystem (IMS). Do uruchomienia usług nie jest wymagane specjalne zaplecze sprzętowe, oprogramowanie pracuje na tradycyjnych serwerach z systemem Linux.

IT Innovation: Leadership Practices

W raporcie tym stwierdzono, że dwoma głównymi, priorytetowymi zadaniami, których realizacji działy biznesowe wymagają od IT, są:

  • usprawnianie procesów biznesowych;
  • kontrola kosztów operacyjnych w skali całego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie CIO napotykają wiele związanych z tym problemów, wśród których najczęściej wymieniane są:

  • przestarzałe narzędzia i podręczniki;
  • konieczność realizacji procesów wykonywanych ad hoc, nad którymi trudno jest zapanować w rozwiniętych i skomplikowanych środowiskach IT.

Źródło: Gartner


TOP 200