Przed premierą „cyfrowego serca państwa”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce mieć pełną kontrolę nad strategicznymi projektami informatycznymi. Największy z nich wystartuje 1 marca br.

„Jesteśmy w m momencie, bo zbliża się 1 marca, kiedy ruszy System Rejestrów Państwowych i niepokoimy się oczywiście o rozwiązania technologiczne, a także o użytkowników, czy im się spodoba i czy spełni ich oczekiwania. Niepokoi nas również to, czy rejestry uda się zintegrować” - powiedział podsekretarz stanu w MSW, Tomasz Szubiela podczas konferencji Państwo 2.0.

Program pl.ID, który minister zaprezentował istotnie zmieni zasady funkcjonowania administracji. Utrzymanie infrastruktury centralnej będzie tańsze, za to dane, którymi administruje ministerstwo bezpieczniejsze. Urzędnikom nowy system ma ułatwić dostęp do danych, a obywatelom umożliwić korzystanie z e-usług. I to w możliwie szerokim zakresie spraw najczęściej załatwianych.

Zobacz również:

Podstawową zaletą jest odmiejscowienie usług i aktów stanu cywilnego. Ponadto rejestry będą zintegrowane i aktualizowane on-line.

Dlatego powstała Baza Usług Stanu Cywilnego, w której znajdują się najważniejsze dla każdego obywatela akty, w formie elektronicznej. Dzięki temu urzędy mogą wreszcie zacząć wymieniać się danymi, co znacznie przyspieszy procedury, ułatwi załatwienie spraw, a np. urzędom wojewódzkim oraz MSW pozwoli na bieżąco monitorować realną ilość zadań wykonywanych przez podległe urzędy.

Obecny system jest bardzo wadliwy – nie chodzi tylko o awarię, ale są poważne problemy z poprawnością danych, ich aktualnością. Przekazywanie danych do uprawnionych podmiotów odbywa się ze znacznym opóźnieniem (nawet do 30 dni).

W Systemie Rejestrów Państwowych wszystkie zmiany będą trafiały do uprawnionych podmiotów na bieżąco.

Infrastruktura serwerowa rejestrów państwowych znajdowała się w opłakanym stanie – nie było żadnego centrum zapasowego, część systemów (np. baza paszportowa) nie miały żadnych kopii zapasowych, pomieszczenie było nieszczelne (przeciekający dach), a sprzęt przestarzały. W 2012 roku awaria systemu PESEL trwała aż 5 dni.

Przeprowadzono gruntowną modernizację pomieszczenia, zbudowano nowoczesną Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów, uruchomiono drugie centrum zapasowe w drugiej niezależnej lokalizacji. W przyszłości takich lokalizacji będzie więcej. Nowy System Rejestrów Państwowych jest dzięki temu o wiele stabilniejszy i bezpieczniejszy.

Przed premierą „cyfrowego serca państwa”

Wiceminister Tomasz Szubiela, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

„Program pl.ID to skomplikowane rozwiązanie informatyczne. Tego typu wdrożenia bardzo rzadko odbywają się bez przejściowych problemów i my o tym wiemy. Przygotowaliśmy się sumiennie do wdrożenia zarówno w zakresie szkoleń dla użytkowników, materiałów niezbędnych do pracy po wdrożeniu systemu. Jesteśmy gotowi na wyzwania, jakie czekają nas po 1 marca.” - zapewnił Tomasz Szubiela, podsekretarz stanu w MSW.

Zapewnił, że MSW posiada sprawdzone metody komunikacji z urzędami. W przypadku problemów ministerstwo korzysta z narzędzia do ich obsługi (Service Desk). Dodatkowo jeszcze w lutym został sprawdzony stan przygotowania poszczególnych gmin. Wszystkie jednostki administracyjne zostały podłączone do szyny danych.

Minister Szubielski zapewnił, że system będzie stale rozwijany. Przyznał również, że wdrożenie powodowało opór urzędników, którzy obawiali się dużej zmiany, ale obecnie realizują. Przyznał, że ci, którzy wdrażają ten wielki projekt to „cisi bohaterowie Rzeczypospolitej Polskiej”.


TOP 200