Przed premierą

Oracle8 nie ma jeszcze optymalizacji wydajności.

Oracle8 nie ma jeszcze optymalizacji wydajności.

Zapowiadana od trzech lat obiektowo-relacyjna baza danych Oracle8 ma być oficjalnie dostępna na rynku od 24 czerwca br. Zdaniem przedstawicieli firmy, nie uda się jednak do tego czasu udostępnić narzędzia do budowy cartridge'ów danych (zawierających takie obiekty danych, jak np. szeregi czasowe czy przestrzenne) oraz kluczowej dla technologii obiektowej funkcji dziedziczenia (umożliwiającej pojedynczemu obiektowi odwołania do innych obiektów). Obie te możliwości będą dostępne dopiero w zaktualizowanej wersji 8.1, której data wprowadzenia na rynek nie jest jeszcze znana.

Do najważniejszych nowości wprowadzonych do ósmej wersji bazy Oracle'a należy możliwość archiwizowania partycji bazodanowych w trybie off-line, tzn. bez konieczności blokowania użytkownikom dostępu do nich. Słownik danych rozbudowano o 60 nowych przekrojów danych, np. dodanie nowych kolumn do tablic oraz tzw. Object Views, umożliwiających dostęp do danych relacyjnych, tak jak do obiektowych. W nowej wersji systemu bazodanowego Oracle indeksy mogą być tworzone nie tylko dla tablic, ale także dla partycji. Nowa funkcja pozwalająca na zagnieżdżanie tablic ma uprościć zarządzanie poprzez udostępnienie odwołań do wartości w innych tablicach. Równoległa wersja Oracle8, umożliwiająca współbieżne skanowanie partycji bazodanowych, zwiększy efektywność wykorzystywania hurtowni danych. Producent zapewni użytkownikom systemu Oracle7 narzędzia migracji do nowej wesji.

Zdaniem uczestników testów beta, jedynym mankamentem Oracle8 (w wersji 8.0.2), który powinien być usunięty do czasu pojawienia się produktu w wersji komercyjnej, jest brak optymalizacji wydajności.


TOP 200