Przed premierą

Program Astra Quick Test firmy Mercury Interactive służy do testowania aplikacji internetowych.

Program Astra Quick Test firmy Mercury Interactive służy do testowania aplikacji internetowych.

Testowanie aplikacji jest nie mniej ważnym etapem działalności programisty niż proces jej opracowywania. Błędy w testowaniu, pojawiające się w produkcie wprowadzonym na rynek, mają ogromny wpływ na opinię producenta.

Można zaryzykować stwierdzenie, że sprawdzanie poprawności działania aplikacji przeznaczonych do pracy w Internecie jest ważniejsze niż testowanie aplikacji uruchamianych lokalnie. Użytkownik internetowego sklepu nigdy już do niego nie wróci, jeśli będzie zmuszony przebijać się przez skomplikowane menu albo na skutek błędu aplikacji otrzyma niewłaściwą fakturę lub produkt inny niż zamawiany.

Firma Mercury Interactive od lat zajmuje się tworzeniem narzędzi do testowania aplikacji i proponuje produkty, zmieniające się wraz z tendencjami informatycznymi. Pakiet Mercury Astra Quick Test jest o tyle nietypowy, że włącza zwykłego użytkownika aplikacji internetowej w proces testowania. Pakiet podczas korzystania z aplikacji przez użytkownika posługuje się interfejsem przeglądarki Web do uruchamiania w tle trybu testowania.

Podobnie jak w przypadku innych narzędzi Mercury do testowania aplikacji klient/serwer, proces testowania za pomocą Astra Quick Test polega na zapisaniu czynności użytkownika w postaci skryptu, który można następnie wielokrotnie odtwarzać w celu testowania aplikacji działającej na !WWW. Program zapisuje czynności użytkownika, a jednocześnie tworzy mapę obrazującą, jakie części aplikacji zostaną przetestowane, i nakłada ją na mapę hierarchii czynności aplikacji.

Wielokrotne przejście przez różne aspekty działania aplikacji i zapisanie skryptu każdej z tych dróg pozwala na symulowanie działań różnych użytkowników, a uruchomienie skryptu umożliwia określenie wydajności aplikacji przy różnej liczbie użytkowników.

Tryb Astra Expert służy do modyfikowania zarówno mapy testowanych akcji aplikacji, jak i zmieniania skryptu w celu wykrycia ścieżek prowadzących do błędnych czynności.

Skrypty tworzone przez Astra Quick Test mogą być używane w bardziej wydajnych narzędziach, np. Mercury Load-Runner, do dokładniejszego testowania aplikacji.

<hr size=1 noshade>Astra Quick Test

Producent: Mercury Interactive

Platformy: Windows 95 i NT

Cena: 3995 USD