Przeciw zwolnieniom w Angers

W zakładach Groupe Bull w Angers odbył się niedawno 9-dniowy strajk, w którym uczestniczyła jedna piąta załogi.

W zakładach Groupe Bull w Angers odbył się niedawno 9-dniowy strajk, w którym uczestniczyła jedna piąta załogi. Powodem strajku był zamiar zwolnienia przeszło 300 pracowników tej fabryki. Komitet strajkowy wezwał właścicieli Bulla, czyli rząd francuski, do poniechania programu zwolnień, gdyż działania takie są "nie do pogodzenia z oficjalną polityką rządu w sprawie redukcji bezrobocia".


TOP 200