Przechowywania danych po nowemu

Konsorcjum LTO (Linear Tape Open) ogłosiło powstanie nowych generacji standardów dla napędów taśmowych. Jednym z nich jest standard LTO-8 z nową kompresją, który przechowa do 32 TB danych na jednej taśmie. Nie wiadomo jednak od kiedy zacznie obowiązywać.

Parametry standardu LTO-8 udało się uzyskać dzięki zwiększeniu współczynnika kompresji z obecnego 2:1 do 2,5:1 oraz dalszym zmianom konstrukcji napędu, przy czym w kolejnych generacjach taśm pojemność surowej taśmy konsekwentnie rośnie wolniej od skompresowanej. Aby podwyższyć stopień kompresji, zwiększono pojemność bufora używanego przez algorytm kompresujący dane.

Obecnym standardem jest LTO-5, który oferuje pojemność 1,4 TB bez kompresji i 3 TB z kompresją. Nowy LTO-6 już skorzysta z nowego algorytmu kompresji i przy pojemności surowej 3,2 TB przechowa około 8 TB danych. Kolejnym standardem będzie LTO-7, którego pojemność wynosi odpowiednio 6,4 TB oraz 16 TB. Najwyższą pojemność ma mieć standard LTO-8, zapewniając 12,8 TB (bez kompresji) i do 32 TB z kompresją.

Razem ze wzrostem pojemności, rośnie także prędkość przesyłania danych. Poprawa współczynnika kompresji, spowodowana większym buforem, sprawia, że napęd zapisuje i odczytuje dane szybciej niż natywnie, przy wyłączonej kompresji. Maksymalne wartości transferu danych wynoszą: dla LTO-5 - 140 MB/s (280 MB/s przy włączonej kompresji); LTO-6 zaoferuje do 210 MB/s (535 MB/s z kompresją). LTO-7 dostarczy do 315 MB/s natywnie (czyli 788 MB/s z kompresją) a LTO-8 zaoferuje do 472 MB/s przy wyłączonej kompresji i 1,18 GB/s jeśli kompresja będzie włączona.

Nie podano żadnych informacji na temat wydłużenia taśmy w kasetkach nowych LTO. Nie wiadomo też nic na temat zmian w prędkości przesuwu taśmy przed głowicami magnetycznymi napędu. Można wnioskować zatem, że pojemność i prędkość transmisji danych zwiększono albo dzięki większej ilości ścieżek, albo dzięki mniejszym rozmiarom bitów zapisanych na taśmie. Do uzyskania takich osiągów niezbędne będą nowe media. Prawdopodobnie producenci kaset magnetycznych już rozpoczęli pracę nad przygotowaniem technologii i wdrożeniem masowej produkcji.

Plan na lata

Konsorcjum LTO nie określiło jeszcze daty wydania nowych standardów. Jak dotąd obowiązywała reguła, według której kolejne generacje dzieliło 2,5 roku. Licząc od daty wydania obecnie obowiązującego LTO-5, następne standardy powinny być dostępne w następujących okresach: pod koniec 2012 roku - LTO-6, na początku 2015 - LTO-7 oraz pod koniec 2017 roku - LTO-8. Do 2015 roku będzie wiadomo, jakie zmiany będą zachodzić w technologiach składowania danych. Konsorcjum, w którego skład wchodzą HP, IBM i Quantum, ma w tym czasie opracować zasady rozwoju nowych technologii napędów LTO.


TOP 200