Prywatna chmura od Oracle

Podczas konferencji Oracle OpenWorld zapowiedziano wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań w zakresie usługi Oracle Cloud.

Firma Oracle ma już w portfolio usługi w modelu . Obecnie będzie świadczyć także usługi w modeli IaaS (infrastruktura jako usługa). Oracle dysponuje składnikami, które są standardami biznesowymi dla wszystkich poziomów: aplikacje w języku Java, oprogramowanie middleware, baza danych, system operacyjny Linux, a także oprogramowanie OpenStack.

Aby zachęcić firmy do hostowania swoich ważnych aplikacji w chmurze, zachowując przy tym wysokie standardy bezpieczeństwa, Oracle występuje z ofertą chmury prywatnej, której zasoby znajdują się za zaporą sieciową wykorzystywaną przez organizację. Chmura prywatna może być połączona z usługami Oracle Cloud, a aplikacje mogą być przenoszone między obiema usługami bez zmian w kodzie. Dzięki temu usługę Oracle Cloud udaje się wykorzystać jako wirtualny ośrodek zapasowy lub kopię bezpieczeństwa dla głównej aplikacji hostowanej w prywatnej chmurze. Tam też mogą być od zaraz eksploatowane wszystkie standardowe aplikacje oferowane przez Oracle, w tym CRM, HCM, ERP, pakiet E-business Suite, oprogramowanie PeopleSoft czy Siebel. W prywatnej chmurze może również pracować baza Oracle, Middleware Fusion i wiele innych aplikacji. Firmy, które wymagają szczególnie szybkiego i sprawnego wsparcia, mogą wykupić usługę serwisową Platinum Support, gdzie czas reakcji nie przekracza 15 minut od zgłoszenia zdarzenia.

Zobacz również:

Podczas pierwszego dnia konferencji zaprezentowano także rozwiązanie klasy appliance Oracle Exadata X3. Charakteryzuje się ono przechowywaniem bazy w całości w pamięci, dzięki czemu może osiągnąć niespotykaną dotąd wydajność przy takiej skali wdrożenia. Maszyna jest wyposażona w 26 terabajtów pamięci RAM i przy współczynniku kompresji rzędu 10 (standardowa wartość przy kompresji kolumnowej) może obsługiwać bazy o rozmiarze 220 TB. Osiąga przy tym wydajność rzędu 1,5 mln losowych zapytań SQL na sekundę, co odpowiada wydajności, którą można otrzymać z 15 tys. dysków mechanicznych. Prędkość przeszukiwania na potrzeby hurtowni danych i raportów osiąga 100 GB/s.

Exadata X3 wykorzystuje pamięć DDR (4 TB), pamięć podręczną Flash o rozmiarze 22 TB łączoną za pomocą magistrali PCI-Express oraz 500 TB zasobów dyskowych do przechowywania najrzadziej wykorzystywanych danych. W maszynie zastosowano ośmiordzeniowe procesory Intel Xeon E5-2690. Najmniejsza wersja Exadata X3 zajmuje 1/8 standardowej szafy, ma 16 rdzeni obliczeniowych dla bazy danych, dyski o pojemności 54 TB i moduły Flash o pojemności 2,4 TB. Cena takiego sprzętu zaczyna się od 200 tys. USD.


TOP 200