Protokół IP w sieciach SAN

Sun ogłosił w połowie lipca swoją nową strategię sieciową. Znalazło się w niej wiele fragmentów dotyczących wykorzystania protokołu IP do łączenia sieci LAN z SAN.

Sieci SAN zmieniają się wręcz z każdym tygodniem. Starsze metody komunikowania się ze sobą (i z serwerami) sieciowych urządzeń pamięci masowej nie zdają egzaminu i do głosu dochodzą nowe technologie i rozwiązania. Sun jest jedną z tych firm, która pracuje nad tym zagadnieniem, starając się zaprząc do pracy protokół IP, który łączyłby sieci SAN z podstawową siecią LAN eksploatowaną przez przedsiębiorstwo.

Koncentrując się na kwestii, która będzie miała według ekspertów zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju sieci SAN, Sun ogłosił w połowie lipca swoją nową strategię sieciową. Znalazło się w niej wiele fragmentów dotyczących tak ważnego zagadnienia jak wykorzystanie protokołu IP do łączenia sieci LAN, eksploatowanych przez przedsiębiorstwa, z sieciami SAN.

Według niektórych ekspertów pamięci masowe oparte na protokole IP mają szereg zalet w porównaniu z powszechnie dzisiaj stosowanymi pamięciami masowymi (sieci SAN), które wykorzystują technologię Fibre Channel. Główną zaletą urządzeń pamięci masowej opartych na IP jest to, że dane mogą być przechowywane właściwie w dowolnym miejscu i dostęp do nich nie nastręcza żadnych kłopotów, a administrator może łatwo integrować każdą sieć SAN (zlokalizowaną w dowolnym miejscu na świecie) z siecią LAN obsługującą konkretne przedsiębiorstwo. Technologii Fibre Channel towarzyszą natomiast określone ograniczenia. Maksymalny dystans między poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej nie może przekraczać 100 kilometrów. Dlatego wielu specjalistów sądzi, że protokół IP nieuchronnie wkroczy do sieci SAN. Według nich można się tylko sprzeczać co do jednego: kiedy to nastąpi?

Znawcy problemu prorokują: IP będzie następnym protokołem obsługującym pamięci masowe, a Fibre Channel ustąpi mu pierwszeństwa. I dodają: nie ma lepszego protokołu do zarządzania sieciami pamięci masowych niż IP.

Zanim jednak sieci SAN oparte na protokole IP zdobędą należne im miejsce, należy rozwiązać szereg kwestii. Trzeba na przykład wziąć pod uwagę fakt, że sieci Fibre Channel przesyłają między serwerami i urządzeniami pamięci masowej całe „bloki danych", podczas gdy sieci IP operują na niewielkich pakietach zawierających dane. Dane muszą być wtedy dzielone przez stację nadającą na mniejsze części i składane z powrotem w większą całość przez stację odbierającą.

Należy więc pomyśleć o tym, jak przesyłać efektywnie przez sieci IP duże bloki danych. Wydaje się, że jesteśmy właśnie u progu opracowania takiej technologii. Jeszcze kilka miesięcy, a możemy być świadkami narodzin standardu, który zrewolucjonizuje sposób przesyłania danych przez sieci SAN/IP.

Firmą, która opracuje taki standard, może być Nishan Systems. Firma ta testuje już od jakiegoś czasu swoją rodzimą technologię SOIP (Storage over IP). Technologia SOIP pracuje w ten sposób, że przesyła duże bloki danych przez sieć IP w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu urządzenia pamięci masowej mogą wymieniać z serwerami krytyczne dane przez Internet w czasie rzeczywistym.

Nie ma się więc czemu dziwić, że producenci sieci SAN czekają z niecierpliwością na taką właśnie technologię. Może to być SOIP, ale równie dobrze jakiś inny standard. W każdym razie w powszechnym odczuciu sieci Fibre Channel i protokół IP są na siebie skazane i będą przez najbliższe pięć lat towarzyszyć sobie nieodłącznie w sieciach SAN.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200