Prostszy dostęp do danych

JDesigner Pro to nowe narzędzie łączące applety Javy z bazami ODBC.

JDesigner Pro to nowe narzędzie łączące applety Javy z bazami ODBC.

Program JDesigner Pro w wersji 1.0 daje nawet początkującemu twórcy stron pajęczyny pełny dostęp do baz danych zgodnych z ODBC. Ze swym graficznym interfejsem użytkownika opartym na Windows 95 oraz sprawnym środowiskiem do tworzenia appletów, JDesigner Pro może być dobrym narzędziem, służącym do tworzenia interakcji między bazami danych a serwerem WWW.

JDesigner Pro obsługuje serwer i klienta. Moduł serwera - Java Database Connectivity - to aplikacja napisana w Javie oraz modułu interfejsu CGI, które zapewniają interakcję z bazami ODBC. Oprogramowanie klienta jest ukierunkowane na zbieranie danych i ich prezentację. Jest ono w pełni zależne od oprogramowania rezydującego na serwerze.

Wersja JDesigner Pro pod Windows dostępna jest w dwóch odmianach. Wersja zwykła (regular) używa Java Developers' Kit (JDK) z JavaSoft. Druga wersja została zintegrowana ze środowiskiem Visual J++ (autorstwa Microsoftu). Nią właśnie byłem nieco rozczarowany. W zasadzie jedyną dodatkową funkcją, jaką miałem do dyspozycji, była możliwość uruchomienia aplikacji JDesigner Pro z poziomu Visual J++ Developers' Workshop.

Applet JDesigner Pro może być wykonywany przy użyciu własnego okna lub osadzony w dokumencie HTML. Użytkownik musi wypełnić pola hierarchicznych okien dialogowcyh z etykietami, które prowadzą użytkownika przez proces tworzenia "klasy ekranu" (będącego ekwiwalentem modułu aplikacji). Klikanie na polu dotyczącym położenia elementów na ekranie powoduje pojawienie się innych pól, określajacych szczegóły położenia. Na początku trudno się do tego przyzwyczaić, ale takie działanie okazuje się być funkcjonalne i warto poświęcić trochę czasu na naukę.

JDesigner Pro prowadzi użytkownika przez kolejne etapy, przechodząc do następnego wówczas, gdy poprzedni jest zakończony poprawnie. Tworzenie aplikacji przy użyciu JDesigner Pro wydało mi się bardzo proste. Program zapytał o źródło danych ODBC, następnie zaproponował wybranie tabel, kolumn itd. Gdy dokonałem odpowiedniego wyboru zestawu danych, nastąpiła faza projektowania wyglądu modułu aplikacji i sposobu prezentacji danych.

Narzędzie Form Layout służy do prostego wyświatlenia wybranych pól - rekord po rekordzie. Jest ono nieco kłopotliwe w użyciu. Każde pole może być tworzone bądź w tej samej linii co poprzednie, bądź w nowej, ale samo narzędzie nie zapewnia kontroli nad odległością czy położeniem poszczególnych pól. Wolałbym posłużyć się w tym miejscu techniką drag & drop.

Po zaprojektowaniu aplikacji należy wygenerować jej kod źródłowy oraz dokonać kompilacji. Obie funkcje są dobrze zintegrowane z JDesigner Pro. Gdy aplikacja jest już stworzona, JDesigner Pro umożliwia jej wypróbowanie, aczkolwiek ta funkcja wydała mi się nieco zawodna. Zajęło mi bowiem trochę czasu poradzenie sobie z pewnymi

nieoczekiwanymi problemami.

Jeśli stworzona aplikacja odpowiada użytkownikowi, to można dodać ją do hierarchicznego menu JDesigner Pro w postaci etykiety. W takiej formie można łączyć wiele aplikacji, tak aby funkcjonowały jak jedna. JDesigner Pro pozwala także na specyfikację aplikacji oraz różnych stopni dostępu do bazy dla idywidualnych użytkowników. Narzędzia do kontroli dostępu są jednak niezbyt przyjazne i niewątpliwie należałoby poświęcić im nieco więcej uwagi w dokumentacji. Poza tym dokumentacja jest dobrze napisana, choć czasami wydaje się być trochę niekompletna. Tworzone za pomocą JDesigner Pro aplikacje mogą być dokumentowane w języku HTML, a opis jest włączany do modułu aplikacji.

JDesigner Pro jest dobrze przemyślanym i zaprojektowanym produktem, który niewątpliwie powinien być modyfikowany. Jego wydajność, choć nie jest największa, jest wystarczająca, a posiadane cechy pozwalają na dobre wykorzystanie integracji WWW z bazami danych powszechnego użytku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200