Prostsze konfigurowanie serwerów

Firma BladeLogic udostępniła oprogramowanie pozwalające na łatwiejsze wdrażanie i zdalne zarządzanie serwerami Windows, Unix i Linux.

Firma BladeLogic udostępniła oprogramowanie pozwalające na łatwiejsze wdrażanie i zdalne zarządzanie serwerami Windows, Unix i Linux.

BladeLogic Software Suite 4.0 używa powłoki Unix do zarządzania serwerami Windows, Unix i Linux ze wspólnej konsoli. Oprogramowanie obsługuje czternaście systemów operacyjnych.

Zobacz również:

  • HPE zaprezentowało serwer nowej generacji HPE ProLiant RL300 Gen11
  • Aplikacja Inperly Billenium z e-dowodem osobistym

Zestaw pozwala na jednoczesne uaktualnianie serwerów odpowiednimi łatkami i na wykrywanie braku spójności pomiędzy serwerami. Administratorzy mogą porównywać, konfigurować i automatycznie usuwać problemy sprzętowe i oprogramowania, obejmujące m.in. niespójność operacji programowych, wirusy oraz problemy wydajnościowe związane z niewłaściwym skonfigurowaniem serwerów.

Oprogramowanie składa się z trzech części: Network Shell, Audit i Display.

Network Shell udostępnia administratorowi interfejs wierszy komend do kwerendowania serwerów oraz przekazywania do nich lub pobierania z nich zawartości. Administrator może pisać skrypty powłoki, automatyzujące zadania i funkcje. Dostarczany z Network Shell, oparty na Javie, interfejs graficzny o nazwie Server Center, umożliwia inicjowanie procesów inwentaryzacji na serwerach Unix, Linux i Windows.

BladeLogic Audit zbiera informacje konfiguracyjne o wszystkich serwerach w sieci i porównuje je z przechowywanymi fotografiami stanu: sieci, innych serwerów lub zestawów serwerów, w celu ustalenia, czy pracują na nich te same wersje łatek, ustawień plików i rejestrów.

BladeLogic Deploy pozwala na automatyczne instalowanie oprogramowania, aplikacji, łatek programowych i tymczasowych poprawek na szeregu serwerach zlokalizowanych w różnych miejscach, według ustalonego harmonogramu. Oprogramowanie zawiera także narzędzia raportujące.

BladeLogic Software Suite 4.0 kosztuje 25 000 USD za 50 serwerów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200