Prosto z dysku

Dla zaoszczędzenia czasu busi-nessmenom utworzono w Kanadzie komputerowy indeks najważniejszych publikacji prawnych, podatkowych, sądowych i rozporządzeń lokalnych publikowanych w 13 oficjalnych pismach rządowych.

Dla zaoszczędzenia czasu busi-nessmenom utworzono w Kanadzie komputerowy indeks najważniejszych publikacji prawnych, podatkowych, sądowych i rozporządzeń lokalnych publikowanych w 13 oficjalnych pismach rządowych.

Indeks rozprowadzany jest na dyskietkach w subskrypcji miesięcznej lub w subskrypcji rocznej na płytach CD. Na dyskietce zawarte są informacje dotyczące tematu, miejsca i daty publikacji. Do tej informacji dołączone jest 100 znakowe streszczenie artykułu. Gdy zainteresowany odnajdzie w bazie danych (przysyłana każdemu prenumeratorowi z pierwszą dyskietką indeksu) interesujący temat może podać pocztą komputerową przypisami do tematu numer a wkrótce cały artykuł zostanie wysłany do jego komputera. Gdy prenumerator nie korzysta z sieci komputerowej tekst może otrzymać faksem lub listownie. Prenumerata indeksu kosztuje w Kanadzie ok. 249 dolarów rocznie.


TOP 200