Proste zarządzanie procesami podatkowymi dla obywateli – e-Podatki

Luki podatkowe stwarzają problem, który wymaga rozwiązania. Platforma e-Podatki ma ułatwić i uprościć relacje pomiędzy obywatelem a państwem. Funkcjonalności serwisu podczas konferencji Państwo 2.0 zaprezentował Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Jacek Kapica podczas prezentacji na konferencji Państwo 2.0 podkreślił istotę funkcjonowania usług w ramach e-Podatków. Są one realizowane w 3 obszarach – administracji, biznesu, indywidualnie.

Administracja – w zakresie projektu e-budżet. Dedykowany jest ona dla instytucji publicznych. 100% informacji jest przesyłanych elektronicznie, jak również sprawozdawczość podatkowa. Pozwala to na bezpieczne dysponowanie środkami.

Zobacz również:

Biznes – obszar celny e-cło. Już 55% dokumentów przyjmowanych jest w procedurze uproszczonej. 100% zgłoszeń w eksporcie imporcie i tranzycie. Dużym osiągnięciem jest efekt legislacyjny, który doprowadził do 100% mobilizacji dużych podmiotów do przekazania informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Proste zarządzanie procesami podatkowymi dla obywateli – e-Podatki

Wiceminister Jacek Kapica, Ministerstwo Finansów.

W efekcie 70% zgłoszeń celnych wewnątrz kraju jest obsługiwanych w czasie maksymalnie 1 godziny

Natomiast w ciągu 24h realizowane są kontrole i formalności związane z odprawą towarów sprowadzanych droga morską do Polski.

Dużym osiągnięciem ułatwiającym składanie wniosków jest uruchomienie e-TAX Free. W 2014 już 51% dokumentów zostało zarejestrowanych w formie elektronicznej. Portal pozwala na wprowadzenie przed podejściem do przejścia granicznego złożenia wniosku.” przedstawił Jacek Kapica.

e-Podatki – 30% zeznań podatkowych zostało przekazanych drogą elektroniczną. Przyrost jest stały z roku na rok, świadczy to o dużym zainteresowaniu.

W drugiej części prezentacji została przedstawiona usługa ułatwiająca zeznania podatkowe, a wszystko za sprawą wstępnego wypełnienia. Usługa będzie powszechna, gdyż każdy użytkownik będzie mógł na stronie Ministerstwa Finansów, wejść na stosowną zakładkę „wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe” a wówczas przedstawione zostaną informacje dotyczące usługi.

Po zapoznaniu się z informacjami użytkownik przechodzi do części w której tworzony jest odpowiedni PIT. Wstępnie uzupełnia dane weryfikujące użytkownika (identyfikator, imię i nazwisko, przychody w roku wcześniejszym, itd.). Następnie PIT zostaje wypełniony odpowiednimi danymi, a użytkownik musi jedynie uzupełnić go pojedynczymi informacjami, by później przesłać w formie elektronicznej.

„Usługa ma szereg udogodnień dla podatnika i znacząco zwiększy przyrost składania wniosków w wersji elektronicznej”.

Zgromadzone dane są udostępniane przez Internet właścicielowi konta. W ramach portalu gromadzone są m in. wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe, czy wymiana korespondencji między obywatelem a urzędami. e-Podatki będą wspierały obywateli, dzięki przypomnieniom: e-mailowym, telefonicznym, smsowym. Informując o terminie zapłaty.

Projekt realizowany jest przez firmę Sygnity, z którą została podpisana umowa na wartość brutto 232.101.000,00 PLN. Realizacja ma trwać od 2013 do 2021 roku.

Do głównych celów programu należy maksymalizacja ściągalności należnych wpływów podatkowych (zmniejszenie luki podatkowej, różnicy między podatkami należnymi i faktycznie uzyskanymi), zmniejszenie kosztów poboru podatków i zwiększenie efektywności działania administracji podatkowej.

Dodatkowo w ramach programu ma zostać zwiększona orientacja na podatnika (wyższa jakość usług świadczonych przez administrację wsparcie w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, wyższa efektywność w rozwiązywaniu problemów podatników, rozwój zróżnicowanych i przyjaznych kanałów komunikacji z podatnikiem, łatwy i tani dostęp do informacji zorientowanych na obsługę

procesów podatkowych).

Istotne cele projektu e-Podatki:

• zwiększenie stopnia dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych

(wzrost liczby podatników składających zeznanie podatkowe dobrowolnie i poprawnie)

• minimalizacja pozapodatkowych, dodatkowych obciążeń podatników

(minimalizacja kosztów związanych z realizacją obowiązków podatkowych

minimalizacja kosztów pozyskania informacji oraz współpracy z organem kontrolnym)


TOP 200