Prosta sieć w Windows

W USA pojawiła się wersja beta nowego produktu firmy Microsoft: Windows for Workgroup (WFW). Jak wynika ze skąpych informacji, nowy produkt daje możliwość utworzenia dobrze działającej sieci. Dotyczy to przede wszystkim małych firm, które nie mogą pozwolić sobie na oddelegowanie pracownika do administrowania siecią. Produkt przyda się także z całą pewnością tym wszystkim, którzy korzystają z Windows i nie zamierzają tworzyć rozbudowanej struktury sieciowej, z dedykowanym serwerem.

W USA pojawiła się wersja beta nowego produktu firmy Microsoft: Windows for Workgroup (WFW). Jak wynika ze skąpych informacji, nowy produkt daje możliwość utworzenia dobrze działającej sieci. Dotyczy to przede wszystkim małych firm, które nie mogą pozwolić sobie na oddelegowanie pracownika do administrowania siecią. Produkt przyda się także z całą pewnością tym wszystkim, którzy korzystają z Windows i nie zamierzają tworzyć rozbudowanej struktury sieciowej, z dedykowanym serwerem.

Sieć WFW działająca na zasadzie od punktu do punktu (peer- to-peer) korzysta z dowolnego typu karty sieciowej. Można korzystać nawet z kart zupełnie niestandardowych. Podstawę WFW stanowi dzielenie dostępu do drukarek i plików dyskowych. Możliwości sieci WFW są jednak znacznie większe. W systemie instaluje się prostą formę poczty elektronicznej i - sprzedawany także jako samodzielny produkt - program Schedule, służący do organizacji pracy.

Dostęp do plików i katalogów dyskowych komputerów w sieci podlega ochronie. Poziom tej ochrony da się ustalić indywidualnie. Udział w zasobach komputerów w sieci nie ogranicza się tylko do dostępu do plików dyskowych. Specjalna, sieciowa wersja Clipboarda, zwana Clipbook służy do przekazywania obiektów (tekstowych, graficznych) między komputerami w sieci i umożliwia dostęp do zawartości Clipboarda w każdym z komputerów w sieci.

Podstawową zaletą pracy w sieci WFW stanowi zarządzanie różnymi wersjami tego samego dokumentu i możliwość jednoczesnej pracy wielu osób, bez obawy utraty kontroli nad aktualną wersją.

Program Schedule służy do organizacji pracy i komunikowania się ze współpracownikami w celu ustalenia terminów spotkań. Moduł kalendarza pozwala na zablokowanie pewnych godzin, gdy nikt nie powinien nam przeszkadzać, określenie stałych terminów spotkań i ustalenie, które terminy mogą być ewentualnie akceptowane na spotkania. Zapytania w sieci pojawiają się w oknie Wiadomości i służą do ustalenia terminów. Alarmy wizualne i akustyczne przypominają o ustalonych terminach spotkań, narad itp.

Moduł zadań służy do określenia charakteru prac, posortowania ich według ważności lub terminów i śledzenia postępu wykonywania. Zadania i terminy można na ekranie wyświetlać w formie zestawień dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

Spotkania i zadania można planować długofalowo. Pozwala to na porównanie z dostępnymi terminami innych użytkowników sieci i dokonanie uzgodnień.

Każdy użytkownik komputera może określić jaką część zasobów (czasu pracy komputera) przeznaczy do wspólnego wykorzystania w sieci, a jaka część będzie przeznaczona na pracę własną. Przyjęcie domniemanych wartości podziału czasu pracy nie zwalnia pracy komputera dzięki napisaniu WFW w efektywnym kodzie 32-bitowym (co oznacza, że Windows for Workgroup nie może działać na komputerach z procesorem 286!).

Przewiduje się, że Windows for Workgroup pojawi się na rynku jeszcze w tym roku, a cena nie przekroczy 500 USD. Jest to więc wielce konkurencyjna oferta zainstalowania w pełni sprawnej sieci łatwo i małym kosztem.


TOP 200