Promocyjna sprzedaż mikrokontrolera

Przedstawiciel Motoroli w Polsce, firma Elbatex (ul. Hoża 29 m. 6, Warszawa, tel. 625 48 77) sprzedaje, po cenach promocyjnych do 18 grudnia, zestaw uruchomieniowy 16- bitowego mikrokontrolera 68HC16.

Przedstawiciel Motoroli w Polsce, firma Elbatex (ul. Hoża 29 m. 6, Warszawa, tel. 625 48 77) sprzedaje, po cenach promocyjnych do 18 grudnia, zestaw uruchomieniowy 16- bitowego mikrokontrolera 68HC16. Jest on zgodny na poziomie kodu źródłowego z wcześniejszymi kontrolerami 8-bitowymi 68HC11, ale ma w pełni 16-bitową szynę danych i programów. Czas cyklu maszynowego wynosi 120 ns. Podobnie jak inne mikrokontrolery, układ ma rozdzieloną przestrzeń adresową danych i programów, o pojemości 1 MB każda. Układ wyposażony jest w 10-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy i został rozbudowany o rozkazy charakterystyczne dla operacji cyfrowego przetwarzania sygnałów (szybkie mnożenie wykonuje się w 480 ns, a dzielenie w 1300 ns).

Zestaw uruchomieniowy, oprócz karty mikrokontrolera z programami uruchomieniowymi (asembler, monitor/debuger), zawiera oprogramowanie, które pozwala na przystosowanie układu do roli cyfrowego analizatora częstotliwości akustycznych. Podstawowym celem załączonego projektu oraz obszernej dokumentacji jest zapoznanie użytkownika z algorytmami przetwarzania sygnałów. Cena promocyjna: 3150 ATS (szylingów austriackich).


TOP 200