Promocja branży ICT

W ramach wieloletnich, branżowych programów promocyjnych, Ministerstwo Gospodarki planuje uruchomić w program promocji dla branży ICT. Będą filmy, konferencje i dotacje na udział w szkoleniach i misjach gospodarczych.

Według założeń Ministerstwa, polski przedsiębiorca będzie mógł starać się o dofinansowanie m.in. do udziału we wskazanych targach odbywających się poza granicami Polski (lista zawiera 18 największych imprez branżowych), konferencjach, szkoleniach, misjach gospodarczych. Zostanie przeprowadzona też analiza rynków zagranicznych pod kątem ich potencjału dla polskich eksporterów. Dofinansowanie z tego programu wyniesie do 70% kosztów kwalifikowanych, maksymalne wsparcie dla jednego przedsiębiorcy wynosić może 200 tys. euro (do tej pory 100 tys. zł). Warunkiem koniecznym przy staraniu się o dofinansowanie jest czynny udział w przynajmniej połowie przedstawionych przez MG imprezach.


TOP 200