Promocja Internetu

Powstało stowarzyszenie zajmujące się elektronicznym handlem i marketingiem w Polsce.

Powstało stowarzyszenie zajmujące się elektronicznym handlem i marketingiem w Polsce.

"Powstanie naszego stowarzyszenia jest dowodem cywilizowania się internetowego rynku w Polsce" - mówi Piotr Długiewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Elektronicznego Handlu i Marketingu, reprezentujący firmę First Inter-active Poland (d. Soho Online).

Pierwsze Walne Zgromadzenie członków PSEHiM odbyło się 7 stycznia br. w Poznaniu, kończąc kilkumiesięczne prace organizacyjne grona kilkunastu założycieli. Na zgromadzeniu przyjęto priorytety działań na rok bieżący. "Działalnością w naszym stowarzyszeniu powinny być zainteresowane różne firmy, począwszy od przedstawicieli branży informatycznej, na agencjach reklamowych skończywszy" - twierdzi Piotr Długiewicz.

Otwartość na firmy z poza branży informatycznej sprawiła, że stowarzyszeniu trudno byłoby działać w ramach istniejących organizacji - np. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Organizatorzy PSEHiM jako cel stawiają działalność informacyjną i lobbing na rzecz rozwoju handlu elektronicznego, w tym oddziaływanie na polityków, by stworzyć korzystne warunki prawne i ekonomiczne rozwoju rynku elektronicznego.

Jednoznaczne nazewnictwo

Dalekosiężnym celem stowarzyszenia jest doprowadzenie do powstania niezależnej instytucji audytingowej, która mogłaby np. oceniać funkcjonowanie internetowych sklepów i oferowany przez nie poziom bezpieczeństwa. "Chcemy również doprowadzić do ujednolicenia podstawowych pojęć i nazewnictwa" - mówi Piotr Długiewicz. Przedstawicielom PSEHiM zależy na dokładnym określeniu i ujednoliceniu takich stwierdzeń, jak odsłonięcie strony (ważne dla reklamodawców do porównywania ofert) czy standaryzacji wielkości banera reklamowego (by nie wykonywać kilku jego wersji dla różnych serwisów WWW). Na internetowym serwerze stowarzyszenia ma powstać baza wiedzy o wdrożeniach systemów elektronicznego handlu w Polsce, które zakończyły się powodzeniem.

Stowarzyszenie zamierza współpracować z podobnymi organizacjami, działającymi już od kilku lat w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wśród członków zarządu PSEHiM znaleźli się reprezentanci takich firm, jak Dell Computer, , IBM, Intel i Wirtualna Polska. Finansowanie działalności stowarzyszenia będzie pochodziło z dotacji tzw. członków wspierających (1000 USD rocznie) i składek członków zwyczajnych (100 zł rocznie).

Statut Polskiego Stowarzyszenia Elektronicznego Handlu i Marketingu dostępny jest w Internecie pod adresem http://www.psehim.org.pl/.


TOP 200