Promocja GlancePlus Pak 2000 w DNS

Firma DNS Polska ogłosiła promocję pakietu DNS GlancePlus Pak 2000, służącego do zarządzania dostępnością i wydajnością systemów.

Krakowska firma DNS Polska ogłosiła promocję pakietu DNS GlancePlus Pak 2000 służącego do zarządzania dostępnością i wydajnością systemów. GlancePlus Pak 2000 umożliwia dostęp do wszystkich diagnostycznych i kontrolnych funkcji GlancePlus oraz do statycznych i sprawozdawczych funkcji oprogramowania MeasureWare . Glance Plus Pak prowadzi stałą kontrolę systemu, wykrywając najważniejsze zdarzenia, które mogą wpłynąć niekorzystnie na jego wydajność.

Pakiet DNS GlancePlus Pak 2000 zostanie rozesłany bezpłatnie do wszystkich starych klientów i użytkowników serwerów firmy Sun Microsystems z serii Workroup i Enterprise. W ostatnim kwartale roku, każdy kto zakupi serwer marki Sun u jednego z autoryzowanych partnerów DNS Polska, otrzyma bezpłatnie pakiet oferowany w promocji. Promocja skierowana jest także do wszystkich partnerów DNS posiadających autoryzację firmy Sun Microsystems. Do partnerów, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w promocji, rozesłany zostanie bezpłatnie pakiet GlancePlus w wersji demonstracyjnej. Dodatkowo każdemu partnerowi DNS na instalację usługi w ramach programu GlancePlus w 4h oferowany jest rabat w wysokości 95 proc. Promocja potrwa do końca roku.

DNS Polska

tel. (12) 415 91 50

faks (12) 415 91 60

www.dns.com.pl


TOP 200